patologia narządu wzroku co to znaczy
Co znaczy wzroku i guzy wewnątrzgałkowe (BCSC 4?. Co to jest odrębnych części, z których pierwsza.

Czy pomocne?

Patologia narządu wzroku i guzy wewnątrzgałkowe (BCSC 4)

Definicja z ang. The pathology of ocular and intraocular tumors (BCSC 4), z niem. Die Pathologie der okularen und intraokulare Tumoren (BCSC 4).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,344 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.89 kg
Zagadnienia: patologia narządu wzroku
ISBN: ISBN 8389581-96-5
Opis: Tom 4 podręczników z serii BCSC złożona jest z dwóch odrębnych części, z których pierwsza dotyczy histopatologii chorób oczu, a druga aspektów klinicznych guzów wewnątrzgałkowych. Połączenie w jednym tomie tych kompletnie różnych zagadnień tylko pozornie wydaje się przypadkowe. W klinicznej onkologii okulistycznej nie można przecenić znaczenia badań histopatologicznych, zarówno w diagnostyce, jak i w wyborze sposoby postępowania w guzach gałki ocznej, czyli umieszczenie obu tematów w jednym tomie podręcznika jest jak w najwyższym stopniu celowe. Część 1 - Patologia narządu wzroku - zawiera podstawowe informacje dotyczące mikrostruktury i metod wykrywania stanów patologicznych w poszczególnych strukturach gałki ocznej, aparatu ochronnego oka i oczodołu. Wyboru omawianych jednostek chorobowych, w tym również zmian nowotworowych, dokonano wg częstości ich występowania. Część 2 - Guzy wewnątrzgałkowe: aspekty kliniczne - stanowi ważną pozycję w praktycznej nauce okulistyki. Jak wiadomo, występująco w miarę rzadko nowotwory wewnątrzgałkowe, w przeciwieństwie od wszystkich innym schorzeń okulistycznych, stanowią zagrożenie dla życia chorego. Z tego powodu w leczeniu nowotworów gałki ocznej celem nadrzędnym jest ratowanie życia chorego, a dopiero w dalszej kolejności zachowanie oka i jego funkcji. Możliwości leczenia zależą, podobnie jak w całej onkologii, od jak najwcześniejszego wykrycia nowotworu. Ważne problemy dotyczące charakterystyki klinicznej guzów wewnątrzgałkowych i zasad ich rozpoznawania, różnicowania i leczenia zawarte są w omawianej części. BCSC od dawna jest podstawowym podręcznikiem dla lekarzy specjalizujących się w okulistyce, nie mniej jednak, wg mojej opinii, tom 4 jest bardzo ważny, gdyż poruszane w nim zarówno problemy histopatologii okulistycznej, jak i onkologia, nie są omawiane w podobnym zakresie w innych powszechnie dostępnych w Polsce podręcznikach okulistyki. Dla wielu lekarzy okulistów ukazanie się BCSC w języku polskim na pewno stanowi ułatwienie w zapoznaniu się z jego treścią.
Spis treści:
  • Część 1. PATOLOGIA NARZĄDU WZROKU 1. Wstęp 2. Gojenie ran 3. Przygotowanie materiału do badania histopatologicznego 4. Specjalne sposoby badawcze 5. Spojówka 6. Rogówka 7. Przednia komora i utkanie beleczkowe 8. Twardówka 9. Soczewka 10. Ciało szkliste 11. Siatkówka i nabłonek barwnikowy siatkówki 12. Błona naczyniowa 13. Powieki 14. Oczodół 15. Nerw wzrokowy
  • Część 2. GUZY WEWNĄTRZGAŁKOWE: ASPEKTY KLINICZNE 16. Wstęp do części 2. 17. Guzy melanocytarne 18. Guzy naczyniowe 19. Siatkówczak (retinoblastoma) 20. Wtórne nowotwory gałki ocznej 21. Chłoniaki 22. Symptomy oczne białaczki 23. Rzadkie nowotwory Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .