pedagogika specjalna zarysie co to znaczy
Co znaczy Pedagogika specjalna w zarysie?. Co to jest studentów - kandydatów na nauczycieli i.

Czy pomocne?

Pedagogika specjalna w zarysie

Definicja z ang. Special Education at a Glance, z niem. Spezielle Bildung auf einen Blick.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Fosze, Rzeszów 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,375 str., Wymiary: 165x240 mm
Zagadnienia: pedagogika specjalna zarysie
ISBN: ISBN 83-86282-88-6
Opis: Przygotowana podręcznik jest metodą przewodnika dla studentów - kandydatów na nauczycieli i wychowawców w toku studiowania zagadnień z pedagogiki specjalnej. Jest ona także w swym rodzaju i założeniu pomocą dydaktyczną dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z tego przedmiotu. Opracowana została w oparciu o akademicki program pedagogiki specjalnej. Złożona jest z kilku zasadniczych części - rozdziałów: - wprowadzenie do przedmiotu pedagogiki specjalnej, - organizacja procesu rewalidacji dzieci, młodzieży i dorosłych, - podstawowe tezy wykładów i konwersatoriów, - literatura obligatoryjna i nadobowiązkowa, - zbiór filmów dydaktycznych, - i leksykon podstawowych pojęć z pedagogiki specjalnej. W aneksie znajdują się wszystkie podstawowe akty prawne dotyczące jednostek specjalnej troski: alfabety migowe, alfabet Braille'a. Tekst jest bogato ilustrowany tabelami statystycznymi, schematami i zdjęciami. Należy sądzić, iż taka wersja książki pozwoli nauczycielom akademickim, a w szczególności kandydatom do zawodu i nauczycielom studiującym zaocznie lepiej zorganizować mechanizm kierowanego samokształcenia.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ PIERWSZA:
 • WPROWADZENIE DO PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
 • ROZDZIAŁ I: Niektóre ZAGADNIENIA Z PODSTAW PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
 • 1. Wstęp do przedmiotu pedagogika specjalna
 • 2. Pedagogika specjalna i jej miejsce w systemie nauk
 • 3. Element pedagogiki specjalnej
 • 4. Podmiotowość jednostki niepełnosprawnej
 • 5. Systematyka w pedagogice specjalnej
 • 6. Cele i zadania pedagogiki specjalnej
 • ROZDZIAŁ II: PEDAGOGIKA SPECJALNA I JEJ SKŁADNIKI FORMALNE
 • 1. Współczesne tendencje w rewalidacji osób niepełnosprawnych
 • 2. Ortodydaktyka, jej cele i zasady
 • 3. Definicja i zasady procesu rewalidacji
 • 4. Poglądy na kształcenie specjalne
 • ROZDZIAŁ III: KSZTAŁCENIE SPECJALNE
 • 1. Szkoła specjalna, jej cele i zadania
 • 2. Przedszkola specjalne
 • 3. Szkoły podstawowe specjalne w Polsce
 • 4. Szkolnictwo średnie zawodowe - specjalne
 • 5. Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
 • 6. Szkolnictwo specjalne w ocenie Komitetu Ekspertów
 • ROZDZIAŁ IV: DIAGNOZA I PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE
 • l. Orzecznictwo w procesie rewalidacji
 • 2. Poradnictwo wychowawczo-zawodowe i rehabilitacyjne
 • 3. Współpraca szkoły specjalnej z rodzicami
 • 4. Rola organizacji społecznych i pozarządowych w rewalidacji
 • ROZDZIAŁ V: PEDAGOGIKA SPECJALNA SZCZEGÓŁOWA
 • l. Organizm człowieka i jego funkcje
 • 2. Oligofrenopedagogika
 • 3. Tyflopedagogika
 • 4. Surdopedagogika
 • 5. Pedagogika terapeutyczna
 • 6. Pedagogika resocjalizacyjna
 • 7. Inne utrudnienia rozwojowe
 • CZEŚĆ DRUGA:
 • PODSTAWOWE TEZY WYKŁADÓW I KONWERSATORIÓW
 • ROZDZIAŁ VI: WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU PEDAGOGIKA SPECJALNA
 • 1. Definicje, element i zakres pedagogiki specjalnej
 • 2. Kluczowe problemy pedagogiki specjalnej
 • 3. Podstawowe mechanizmy i kierunki w pedagogice specjalnej
 • 4. Teoretyczne podstawy szczególnych oddziaływań wychowawczych
 • 5. Integracyjna koncepcja wychowania specjalnego
 • ROZDZIAŁ VII: TEZY DO SAMODZIELNEGO STUDIOWANIA WYBRANEJ PROBLEMATYKI PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
 • 1. Teoretyczne podstawy wychowania specjalnego
 • 2. Charakterystyka odchyleń od norm rozwoju
 • 3. Mechanizm rewalidacji, jego struktura i dynamika
 • 4. Zadania i funkcje szkolnictwa specjalnego
 • BLOKI KONTROLKO - SYNTETYZUJĄCE (Pytania i zadania kontrolne - dodatkowe)
 • PROGRAM NAUCZANIA PEDAGOGIKI SPECJALNEJ
 • Dziedzina ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
 • Zbiór FILMÓW DO WYKŁADÓW I KONWERSATORIÓW
 • Zbiór LITERATURY
 • Leksykon TERMINOLOGII SPECJALISTYCZNEJ
 • ANEKS

Czym jest znaczenie w Słownik na P .