pielęgniarstwo co to znaczy
Co znaczy psychiatryczne i neurologiczne?. Co to jest psychiatrycznego i neurologicznego niezbędne.

Czy pomocne?

Pielęgniarstwo psychiatryczne i neurologiczne

Definicja z ang. Nursing psychiatric and neurological, z niem. Krankenpflege-psychiatrischen und neurologischen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,413 str., Wymiary: 145 x 205 mm
Zagadnienia: pielęgniarstwo
ISBN: ISBN 83-200-2211-8
Opis: Książka zawiera podstawowe informacje z pielęgniarstwa psychiatrycznego i neurologicznego niezbędne dla słuchaczy szkół medycznych. Wybór treści książki został podyktowany wymogami nowego programu nauczania. Zawiera on także wieloletnie doświadczenie zawodowe autorki, nauczycielki pielęgniarstwa psychiatrycznego. Kluczowym problemem poruszanym wielokrotnie w podręczniku jest postawa pielęgniarki wobec chorego jako osoby, wobec objawów, które on przejawia, i wobec jego rodziny. Czytelnik znajdzie w tej książce praktyczne porady dotyczące pielęgnowania, pomocy psychologicznej, psychoterapii podtrzymującej, promocji zdrowia i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.
Spis treści:
 • I. PSYCHOLOGICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ZDROWIA:
 • 1. Zaburzenia psychiczne w aspekcie psychologicznym
 • 2. Wpływ rodziny na zdrowie psychiczne jej członków
 • 3. Wpływ środowiska społecznego na zdrowie psychiczne
 • 4. Wpływ czynników biologicznych na zdrowie psychiczne
 • 5. Potęgowanie zdrowia psychicznego
 • 6. Zagadnienia etyczne i prawne w opiece psychiatrycznej (wybór)
 • II. PIELĘGNOWANIE W ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH:
 • 7. Psychopatologia ogólna
 • 8. Mechanizm pielęgnowania w psychiatrii
 • 9. Lęk w zaburzeniach psychicznych
 • 10. Pielęgnowanie chorych w psychozach parafrenicznych, w paranoi i reakcjach paranoicznych
 • 11. Pielęgnowanie pacjentów w chorobach afektywnych
 • 12. Pielęgnowanie pacjentów w psychozach schizofrenicznych
 • 13. Pielęgnowanie chorych w zaburzeniach psychoorganicznych
 • 14. Pielęgnowanie w nerwicach
 • 15. Pielęgnowanie chorych z zaburzeniami reaktywnymi
 • 16. Zaburzenia osobowości
 • 17. Uzależnienie od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych
 • 18. Zaburzenia psychiczne u dzieci
 • 19. Pielęgnowanie w upośledzeniu umysłowym
 • III. Niektóre ZAGADNIENIA LECZENIA I REHABILITACJI PSYCHICZNE CHORYCH:
 • 20. Leczenie biologiczne psychicznie chorych
 • 21. Udział pielęgniarki w psychoterapii
 • 22. Udział pielęgniarki w rehabilitacji psychicznie chorych
 • 23. Formy organizacyjne opieki psychiatrycznej
 • IV. PIELĘGNOWANIE W CHOROBACH NEUROLOGICZNYCH:
 • 24. Specyfika procesu pielęgnowania w schorzeniach neurologicznych
 • 25. Pielęgnowanie w stanach zagrożenia życia
 • 26. Pielęgnowanie w chorobach naczyniowych mózgu
 • 27. Pielęgnowanie w zespołach wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego
 • 28. Pielęgnowanie w zakażeniach układu nerwowego
 • 29. Pielęgnowanie w chorobach demielinizacyjnych
 • 30. Pielęgnowanie w zespołach pozapiramidowych
 • 31. Pielęgnowanie w miastenii
 • 32. Pielęgnowanie w uszkodzeniach rdzenia kręgowego
 • 33. Pielęgnowanie w uszkodzeniach obwodowego układu nerwowego
 • 34. Pielęgnowanie chorego na padaczkę
 • 35. Pielęgnowanie w dyskopatii i spondylozie
 • 36. Badania diagnostyczne

Czym jest znaczenie w Słownik na P .