pielęgniarstwo chirurgii co to znaczy
Co znaczy chirurgii. Wybrane problemy z praktyki?. Co to jest chorymi leczonymi na oddziałach.

Czy pomocne?

Pielęgniarstwo w chirurgii. Wybrane problemy z praktyki pielęgniarskiej oddziałów chirurgii ogólnej.

Definicja z ang. Nursing in surgery. Selected problems of nursing practice departments of general surgery., z niem. Krankenpflege in der Chirurgie. Ausgewählte Probleme der Pflegepraxis Abteilungen der allgemeinen Chirurgie..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,224 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.40 kg
Zagadnienia: pielęgniarstwo chirurgii
ISBN: ISBN 83-89309-67-X
Opis: Publikacja ta – poświęcona opiece pielęgniarskiej nad chorymi leczonymi na oddziałach chirurgii ogólnej, stanowiąca cenne źródło wiedzy z zakresy pielęgniarstwa chirurgicznego  – zawiera w najwyższym stopniu ważne informacje, jakie powinna posiadać pielęgniarka pracująca na tym oddziale. Przedstawiane treści są jednak przydatne także pielęgniarkom pracującym na innych oddziałach, między innymi zabiegowych, intensywnej terapii, a również studentom pielęgniarstwa. W książce przedstawiono między innymi zagadnienia z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentem na oddziale chirurgii ogólnej – na przykład przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego, powikłania operacyjne, opieka pielęgniarska i ocena stanu chorego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, ryzyko zakażeń na oddziale, opieka medyczna nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym, opieka pielęgniarska nad człowiekiem starszym, usprawnianie po zabiegach operacyjnych, kaniulacja obwodowych naczyń żylnych, leczenie żywieniowe enteralne i drogą naczyń żylnych, błędy przedlaboratoryjne w praktyce pielęgniarskiej, pobieranie krwi do analiz laboratoryjnych. Na uwagę zasługuje także omówienie zagadnień związanych z opieką pielęgniarską w wybranych jednostkach chorobowych, między innymi pielęgnowanie pacjenta po operacji tarczycy, chorego z zakrzepowym zapaleniem żył, po operacji żylaków kończyn dolnych, pacjenta z krwawieniem z przewodu pokarmowego, stomią jelitową, ostrym zapaleniem trzustki, chorego po resekcji żołądka, urazie czaszkowo- mózgowym i tak dalej Publikacja zawiera także niektóre standardy opieki pielęgniarskiej na oddziale chirurgii – między innymi nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu, a również bezpośrednio po zabiegu operacyjnym, nad chorym w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Na końcu podręcznika zamieszczono Bonus, gdzie zaprezentowano między innymi najczęściej używane terminy medyczne w chirurgii ogólnej, skale ryzyka powstania odleżyn, dobowy bilans wodny u osoby dorosłej, kryteria wezwania zespołu ratunkowego szpitala. Poszczególne rozdziały zawierają także tabele dopełniające przedstawiane w nich treści.
Spis treści:
  • Wstęp
  • I. Informacje OGÓLNE Z ZAKRESU OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTEM NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ 1. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego 2. Rezultat operacji i powikłania pooperacyjne 3. Opieka pielęgniarska i ocena stanu chorego bezpośrednio po zabiegu operacyjnym 4. Udział pielęgniarki w terapii bólu 5. Obniżenie temperatury ciała u pacjenta 6. Pielęgnacja rany i ryzyko zakażeń na oddziale chirurgii ogólnej 7. Opieka medyczna nad chorym na cukrzycę w okresie okołooperacyjnym 8. Palenie tytoniu a czas okołooperacyjny 9. Specyfika wczesnej pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej nad człowiekiem starszym 10. Usprawnianie chorych po zabiegach operacyjnych w chirurgii ogólnej 11. Kaniulacja obwodowych naczyń żylnych 12. Żywienie i leczenie żywieniowe enteralne i drogą naczyń żylnych 13. Błędy przedlaboratoryjne w praktyce pielęgniarskiej. Pobieranie krwi do analiz laboratoryjnych
  • II. OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTEM NA ODDZIALE CHIRURGII OGÓLNEJ W WYBRANYCH JEDNOSTKACH CHOROBOWYCH 1. Opieka pielęgniarska nad chorym po operacji tarczycy 2. Pielęgnowanie pacjenta z zakrzepowym zapaleniem żył 3. Opieka pielęgniarska nad chorym po operacji żylaków kończyn dolnych 4. Opieka pielęgniarska nad chorym z krwawieniem z przewodu pokarmowego 5. Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową 6. Opieka pielęgniarska nad chorym po usunięciu pęcherzyka żółciowego i po operacji kamicy przewodowej 7. Pielęgnowanie chorego z ostrym zapaleniem trzustki 8. Opieka pielęgniarska nad chorym po resekcji żołądka 9. Opieka i obserwacja pielęgniarska pacjenta 10. Opieka pielęgniarska nad pacjentem po urazie czaszkowo-mózgowym
  • III. STANDARDY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA ODDZIALE CHIRURGII 1. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem przygotowywanym do planowego zabiegu operacyjnego 2. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w bezpośrednim okresie po zabiegu operacyjnym (do 24 godz. po operacji) 3. Standard opieki i obserwacji pielęgniarskiej pacjenta po tępym urazie jamy brzusznej (do 24 godz. po przyjęciu chorego na oddział) 4. Standard opieki pielęgniarskiej nad pacjentem w stanie bezpośredniego zagrożenia życia
  • Bonus 1. Najczęściej używane terminy medyczne w chirurgii ogólnej 2. Skale ryzyka powstania odleżyn 3. Klasyfikacja odleżyn wg Torrance’a 4. Skala Baxtera do oceny zagrożenia i przebiegu zapalenia żył związanego z kaniulacją 5. Dobowy bilans wodny u osoby dorosłej 6. Kryteria wezwania zespołu ratunkowego szpitala 7. Diety przed wybranymi planowymi zabiegami operacyjnymi

Czym jest znaczenie w Słownik na P .