poczęcie urodzenie dziecka co to znaczy
Co znaczy urodzenie się dziecka jako źródło?. Co to jest . Co to jest dziecka jako źródło definicja.

Czy pomocne?

Poczęcie i urodzenie się dziecka jako źródło odpowiedzialności cywilnej

Definicja z ang. The conception and birth of a child as a source of liability, z niem. Die Konzeption und Geburt eines Kindes als eine Quelle der Haftung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Kantor Wydawniczy ZAKAMYCZE, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,307 str., Wymiary: 130 x 205 mm , Waga: 0.70 kg
Zagadnienia: poczęcie urodzenie dziecka
ISBN: ISBN 83-7333-286-7
Opis:
Spis treści:
 • lista skrótów
 • Akty prawne
 • Periodyki
 • Wprowadzenie
 • CZĘŚĆ I. Poczęcie (urodzenie) dziecka nieplanowanego (wrongful conception)
 • 2. Istnienie szkody w kwestiach wrongful conception
 • 3. Zdarzenie sprawcze w kwestiach wrongful conception
 • 4. Związek przyczynowy
 • 5. Niepożądaność dziecka jako niepisana przesłanka roszczenia o pokrycie wydatków utrzymania
 • 6. Sposoby ustalenia wysokości odszkodowania na pokrycie wydatków utrzymania dziecka
 • 7. Problem stosowania zasady compensatio lucri cum damno
 • 8. Przyczynienie się poszkodowanego do stworzenia szkody
 • 9. Krąg poszkodowanych
 • 10. Umowne wyłączenie odpowiedzialności
 • CZĘŚĆ II. Urodzenie niechcianego upośledzonego dziecka (wrongful birth)
 • 11. Zarys problematyki medycznej
 • 12. Kształtowanie się judykatury w kwestiach wrongful birth
 • 13. Naruszenie obowiązków poprzez lekarza
 • 14. Istnienie i zakres szkody
 • 15. Związek przyczynowy
 • CZĘŚĆ 3. Skarga upośledzonego dziecka, które nie powinno się urodzić (wrongful life)
 • 16. Rozwój judykatury i prawodawstwa dotyczącego wrongful life
 • 17. Znaczenie podmiotowości prawnej poszkodowanego w kwestiach wrongful life
 • 18. Sprawa szkody jako centralny problem wrongful life
 • 19. Związek przyczynowy i ewentualne roszczenia dziecka przeciwko matce
 • Zakończenie
 • Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .