podręcznik sedacji wziewnej co to znaczy
Co znaczy Podręcznik sedacji wziewnej N2O/O2?. Co to jest ambulatoryjnym w celu pomniejszenia lęku.

Czy pomocne?

Podręcznik sedacji wziewnej N2O/O2

Definicja z ang. Manual sedation inhaled N2O / O2, z niem. Manuelle Sedierung eingeatmet N2O / O2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,207 str., Wymiary: 170*240 mm , Waga: 0.39 kg
Zagadnienia: podręcznik sedacji wziewnej
ISBN: ISBN 83-88063-26-X
Opis: Sedację podtlenkowo-azotowo-tlenową stosuje się w leczeniu ambulatoryjnym w celu pomniejszenia lęku i bólu. To jest sposób bezpieczna, efektywna i nieszkodliwa. Książka ten został napisany z myślą o tych lekarzach, którzy zamierzają stosować ten rodzaj uspokojenia pacjenta. Publikacja ta uczy, inspiruje i zmienia poglądy na sedację N2O/O2 tych lekarzy, którzy poszukują nowych metod walki z lękiem. Książka sedacji wziewnej N20/O2 Morrisa Clarka i Ann Brunick: Omawia właściwości farmakokinetyczne i fizyczne N2O; Pokazuje, jak różne specjalności medyczne wykorzystują sedację Nz0/02; Zapoznaje z wieloma sposobami montażu mechanizmów zaopatrzenia w gazy i z nowymi rodzajami aparatów; Podaje "krok po kroku" wskazówki dotyczące technik podawania, kontroli i miareczkowania N20; Ujawnia najświeższe doniesienia na temat zagrożeń zdrowotnych związanych z użyciem N20; Potwierdza bezpieczeństwo sedacji wziewnej N20/O2 omawiając działanie N20 na wszystkie układy organizmu człowieka; Porównuje metodę sedacji N20/O2 z innymi metodami kontroli bólu i lęku; Poświęca dużo uwagi odzyskiwaniu poprzez pacjenta pełnej sprawności przed zwolnieniem do domu; Układ i budowa książki umożliwia szybki dostęp do informacji.
Spis treści:
 • 1. Wprowadzenie do sedacji podtlenkowo-azotowo-tlenowej
 • 2. Ból i lęk
 • 3. Porównanie sedacji wziewnej z innymi metodami uspokojenia
 • 4. Historia stworzenia i rozwój sedacji Nz0/02
 • 5. Możliwości wykorzystania sedacji N20/O2 poprzez inne specjalności medyczne
 • 6. Korzyści ekonomiczne wynikające z wykorzystania sedacji Nz0/O2
 • 7. Wytwarzanie i dystrybucja N20
 • 8. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu
 • 9. Właściwości fizyczne i farmakokinetyczne podtlenku azotu
 • 10. Działanie podtlenku azotu na organizm
 • 11. Anatomia i fizjologia układu oddechowego
 • 12. Miareczkowanie mieszaniny gazów podtlenku azotu i tlenu
 • 13. Sposób podawania podtlenku azotu i tlenu
 • 14. Symptomy i oznaki sedacji wziewnej
 • 15. Odzyskanie sprawności po sedacji Nz0/O2
 • 16. Nadużycie podtlenku azotu
 • 17. Zagrożenia zdrowotne personelu narażonego na przebywanie w obecności podtlenku azotu
 • 18. Strona etyczna i prawna stosowania podtlenku azotu
 • 19. Przyszłość sedacji wziewnej podtlenkowo-azotowo-tlenowej
 • Bonus A: Adresy autorów i producentów
 • Bonus B: Tabela procentowa Nz0/O2
 • Bonus C: Tabela procentowa Nz0/O2 dla techniki podawania ze stałym przepływem O2
 • Bonus D: Karta przebiegu sedacji wziewnej Nz0/O2
 • Bonus E: Skrócony opis techniki podawania Nz0/O2

Czym jest znaczenie w Słownik na P .