Antropomotoryki podstawy

Podstawy antropomotoryki

Tytuł książki w oryginale: Podstawy antropomotoryki
  Podstawy antropomotoryki
Autor (autorzy): J. Szopa , E. Mleczko , S. Żak
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,224 str., Wymiary: 170 x 240 mm
ISBN: ISBN 83-01-11946-2
Opis: Podręcznik ten jest pierwszą autorską próbą syntezy aktualnego stanu wiedzy tej młodej dyscypliny nauki. Wszechstronnie omawia zagadnienia związane z uwarunkowaniami, przejawami i strukturą motoryczności człowieka - od urodzenia do późnej starości. Uwzględnia również implikacje pedagogiczne związane z rosnącą rolą ruchu jako elementu profilaktyki zdrowia. Zawiera przegląd testów oceny sprawności motorycznej oraz bogatą bibliografię.
Spis treści:
  • I. ANTROPOMOTORYKA JAKO DYSCYPLINA NAUKOWA
  • II. UWARUNKOWANIA, PRZEJAWY I STRUKTURA MOTORYCZNOŚCI
  • III. SYSTEMATYKA CZYNNOŚCI RUCHOWYCH CZŁOWIEKA
  • IV. ROZWÓJ RUCHÓW CZŁOWIEKA W ONTOGENEZIE - ASPEKTY JAKOŚCIOWE
  • V. ZMIENNOŚĆ ONTOGENETYCZNA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH NA TLE ICH PREDYSPOZYCJI
  • VI. GENETYCZNE UWARUNKOWANIA ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH - ODZIEDZICZALNOŚĆ A WYTRENOWALNOŚĆ
  • VII. ŚRODOWISKOWE UWARUNKOWANIA ROZWOJU PREDYSPOZYCJI I ZDOLNOŚCI MOTORYCZNYCH
  • VIII. SOMATYCZNE I ROZWOJOWE UWARUNKOWANIA SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ - ASPEKTY TEORETYCZNE I IMPLIKACJE PRAKTYCZNE
  • IX. TESTOWANIE SPRAWNOŚCI MOTORYCZNEJ

Pozostałe książki medyczne na literę P.

Książki o zbliżonej tematyce:

Antropomotoryki podstawy