podstawy biologii komórki co to znaczy
Co znaczy Podstawy biologii komórki tom 1-2?. Co to jest świecie podręcznika biologii komórki.

Czy pomocne?

Podstawy biologii komórki tom 1-2

Definicja z ang. Fundamentals of Cell Biology Volume 1-2, z niem. Grundlagen der Zellbiologie Volume 1-2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,801 str., Wymiary: 210 x 275 mm , Waga: 2.31 kg
Zagadnienia: podstawy biologii komórki
ISBN: ISBN 83-01-14470-X
Opis: Tj. tłumaczenie drugiego wydania bardzo popularnego w świecie podręcznika biologii komórki, który w niezwykle przystępny sposób przedstawia złożoność funkcjonowania najmniejszej jednostki życia - komórki. W porównaniu z pierwszym wydaniem zostało ono zaktualizowane i znacznie zmienione, dodano dwa nowe rozdziały omawiające molekularne podstawy dziedziczenia i ewolucję genów i genomów. Znakomite wprowadzenie w skomplikowane zagadnienia budowy i funkcjonowania komórek. Obecne wydanie, prócz uzupełnienia tekstu o najnowsze odkrycia naukowe, zawiera nowe rozdziały poświęcone ewolucji genów i genomów i molekularnym mechanizmom podziałów komórkowych i molekularnym podstawom dziedziczenia. Nowością jest omówienie sekwencji genomu człowieka, a również opisanie nowoczesnych technik i metod badawczych. W podręczniku położono akcent na przejrzystość. Tekst jest krótki, z kolei wiodącą rolę spełniają liczne wielobarwne poglądowe rysunki; wybrane zgromadzone na dwustronicowych panelach problemowych. Każdy rozdział zawiera: streszczenie, hasła główne i pytania towarzyszące tekstowi – odpowiedzi są na końcu książki. Wydanie polskie podzielone jest na 2 części. W części 1 omówione zostały chemiczne składniki komórki, a w szczególności makrocząsteczki odgrywające w nich zasadnicze funkcje, czyli białka i kwasy nukleinowe. Następnie opisane są podstawowe zagadnienia biologii molekularnej, czyli mechanizmy replikacji materiału genetycznego, jego naprawy i rekombinacji, a również ekspresji genów. Płyta CD dołączona do Części 2 zawiera zestaw filmów, animacji i modeli komputerowych, ułatwiających zrozumienie zjawisk biologicznych. Książka dla studentów: biologii, biotechnologii, bioinformatyki, medycyny i różnych działów nauk rolniczych; dla początkujących pracowników nauki w takich dziedzinach, a również dla uczniów szkół średnich i osób ciekawych świata komórek.
Spis treści:
  • Część pierwsza 1. Komórki - wprowadzenie 2. Chemiczne składniki komórek 3. Energia, kataliza i biosynteza 4. Struktura i funkcja białek 5. DNA i chromosomy 6. Replikacja, naprawa i rekombinacja DNA 7. Od Dna do białka: jak komórki odczytują swój genom 8. Kontrola ekspresji genów 9. Jak ewoluowały geny i genomy 10. Manipulowanie genami i komórkami
  • Część druga 11. Budowa błon 12. Transport przez błony 13. W jaki sposób komórki uzyskują energię z pożywienia 14. Przekształcanie energii w mitochondriach i chloroplastach 15. Przedziały wewnątrzkomórkowe i transport 16. Sygnalizacja międzykomórkowa 17. Cytoszkielet 18. Kontrola cyklu komórkowego i śmierć komórki 19. Podział komórki 20. Genetyka, mejoza i molekularne podstawy dziedziczności 21. Tkanki i nowotwory Odpowiedzi na pytania. Słowniczek. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na P .