podstawy biologii komórki co to znaczy
Co znaczy Podstawy biologii komórki tom 1?. Co to jest świecie podręcznika biologii komórki, który.

Czy pomocne?

Podstawy biologii komórki tom 1

Definicja z ang. Fundamentals of Cell Biology, Volume 1, z niem. Grundlagen der Zellbiologie, Volume 1.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,404 str., Wymiary: 210 x 275 mm , Waga: 1.10 kg
Zagadnienia: podstawy biologii komórki
ISBN: ISBN 83-01-14468-8
Opis: To jest tłumaczenie drugiego wydania bardzo popularnego w świecie podręcznika biologii komórki, który w niezwykle przystępny sposób przedstawia złożoność funkcjonowania najmniejszej jednostki życia - komórki. W porównaniu z pierwszym wydaniem zostało ono zaktualizowane i znacznie zmienione, dodano dwa nowe rozdziały omawiające molekularne podstawy dziedziczenia i ewolucję genów i genomów. Znakomite wprowadzenie w skomplikowane zagadnienia budowy i funkcjonowania komórek. Obecne wydanie, prócz uzupełnienia tekstu o najnowsze odkrycia naukowe, zawiera nowe rozdziały poświęcone ewolucji genów i genomów i molekularnym mechanizmom podziałów komórkowych i molekularnym podstawom dziedziczenia. Nowością jest omówienie sekwencji genomu człowieka, a również opisanie nowoczesnych technik i metod badawczych. W podręczniku położono akcent na przejrzystość. Tekst jest krótki, z kolei wiodącą rolę spełniają liczne wielobarwne poglądowe rysunki; wybrane zgromadzone na dwustronicowych panelach problemowych. Każdy rozdział zawiera: streszczenie, hasła główne i pytania towarzyszące tekstowi – odpowiedzi są na końcu książki. Wydanie polskie podzielone jest na 2 części. W części 1 omówione zostały chemiczne składniki komórki, a zwłaszcza makrocząsteczki odgrywające w nich zasadnicze funkcje, a więc białka i kwasy nukleinowe. Następnie opisane są podstawowe zagadnienia biologii molekularnej, a więc mechanizmy replikacji materiału genetycznego, jego naprawy i rekombinacji, a również ekspresji genów. Płyta CD dołączona do Części 2 zawiera zbiór filmów, animacji i modeli komputerowych, ułatwiających zrozumienie zjawisk biologicznych. Książka dla studentów: biologii, biotechnologii, bioinformatyki, medycyny i różnych działów nauk rolniczych; dla początkujących pracowników nauki w takich dziedzinach, a również dla uczniów szkół średnich i osób ciekawych świata komórek.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI 1. Komórki - wprowadzenie 2. Chemiczne składniki komórek 3. Energia, kataliza i biosynteza 4. Struktura i funkcja białek 5. DNA i chromosomy 6. Replikacja, naprawa i rekombinacja DNA 7. Od Dna do białka: jak komórki odczytują swój genom 8. Kontrola ekspresji genów 9. Jak ewoluowały geny i genomy 10. Manipulowanie genami i komórkami

Czym jest znaczenie w Słownik na P .