podstawy chemii repetytorium co to znaczy
Co znaczy 1-2 - repetytorium dla maturzystów i?. Co to jest na studia medyczne dokonywała się przez.

Czy pomocne?

Podstawy chemii cz. 1-2 - repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych

Definicja z ang. Chemistry part. 1-2 - repertory for high school graduates and candidates for the natural sciences and medical schools, z niem. Chemie teil. 02.01 - Repertoire für Abiturienten und Kandidaten für die Naturwissenschaften und medizinischen Schulen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medyk, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,528 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.95 kg
Zagadnienia: podstawy chemii repetytorium
ISBN: ISBN 83-89745-40-2
Opis: Ponad trzydzieści minionych lat (od 1973 roku) rekrutacja na studia medyczne dokonywała się przez jednolity dla całego państwie testowy egzamin wstępny, na który składały się pytania z biologii, chemii i fizyki i języka obcego. Mechanizm ten słusznie uznano za w najwyższym stopniu sprawiedliwy i zapewniający równe szansę - a zarazem najmniej dla uczelni kłopotliwy. Trzeba powiedzieć, iż i dla samych kandydatów stal się znanym i zrozumiałym. Teraz, wobec wprowadzenia po wieloletnich dyskusjach, nowej matury, egzaminy wstępne jako takie zostają zniesione. Rekrutacja i konieczna selekcja na studia medyczne (ponieważ przecież kandydatów jest kilkakrotnie więcej niż miejsc) będzie mieć inny charakter, o którym zresztą jeszcze mało wiadomo. Każda zmiana wywołuje niepokój i zamieszanie, miejmy nadzieję, iż w tym przypadku nie będzie to zamieszanie szczególnie szkodliwe. Jedno z pytań, na które szukają odpowiedzi licealiści wybierający się na studia medyczne, brzmi: czego i z czego się uczyć, aby na niektóre studia się dostać. Otóż, mimo tak wielu niewiadomych, odpowiedz na to podstawowe pytanie jest prosta - nawet jeżeli biologia, chemia i fizyka (i język obcy) nie występują już na egzaminie wstępnym na akademię medyczną to trzeba, jak dawniej, uczyć się szczególnie pilnie właśnie tych „szablonowych" przedmiotów. Dlaczego? Ano dlatego, iż w programie liceów nie ma jakichkolwiek innych przedmiotów zbliżonych do zestawu podstaw medycyny teoretycznej, które są wykładane na pierwszych trzech latach studiów medycznych. Właśnie od biologii, chemii i fizyki jest najbliżej do medycyny. Właśnie ten zasób informacji, te prawa i te reguły rozumowania, jakich nauczycie się przechodząc pogłębiony kurs nauk przyrodniczych, pomogą Warn opanować ten ogrom wiedzy ściśle biomedycznej, która wykładana Wam będzie w czasie sześciu lat trudnych studiów lekarskich, pięciu stomatologicznych czy czterech i pół - farmaceutycznych. Potrzeb opanowania języka obcego chyba nie trzeba w obecnych czasach uzasadniać. Kandydatom na przyszłych lekarzy czy farmaceutów powiedzmy jednak, iż dawną rolę łaciny jako profesjonalnego języka międzynarodowego przejął już zdecydowanie język angielski. Zachęcamy zatem wszystkich młodych ludzi, planujących podjęcie studiów medycznych, aby korzystając z przyznanego im prawa wyboru decydowali się na zdawanie w czasie nowej matury właśnie biologii, chemii i fizyki i języka angielskiego. Nie ulega wątpliwości, iż oceny wystawione na nowej maturze z tych przedmiotów będą decydowały o przyjęciu na studia medyczne. Trzeba więc ze szczególną determinacją przykładać się do nich już od pierwszej klasy liceum. Należy wiedzieć, iż zwłaszcza chemia i fizyka - mają działy szczególnie istotne dla medycyny, i takie, które są nieco mniej istotne. Jasnym jest, iż musicie jak najlepiej opanować właśnie te, które są znaczące dla waszych przyszłych studiów. Zatem w przypadku studiów lekarskich nie biologia, chemia czy fizyka w całej swej rozległości, ale właśnie chemia jako biochemia, fizyka jako biofizyka, nawet biologia choć istotna w całości, ale ze szczególnym rozwinięciem biologii człowieka. Nieco inaczej jest w przypadku studiów farmaceutycznych tu chemia, cała chemia; i biologia - cała biologia będą kluczem, z kolei fizyka odgrywa nieco mniejszą rolę. Powinniście także wiedzieć, iż wobec zniesienia egzaminów wstępnych, pierwszy rok studiów będzie bez wątpienia rokiem selekcyjnym. To na pierwszym roku studiów musi się okazać, kto z nowo przyjętych studentów rzeczywiście spełnił ostre kryteria konkursu matur, kto podoła bardzo trudnym, wieloletnim (i bardzo drogim) studiom. Łatwo zgadnąć, iż takimi przedmiotami selekcyjnymi staną się - poza tradycyjną już anatomią - właśnie biologia, chemia i fizyka. W nowej sytuacji prawdziwą sztuką okaże się nie tylko dostanie się na studia medyczne - lecz również utrzymanie się na nich i pomyślne przejście całego cyklu dydaktycznego. Teraz zapewne, Drodzy Czytelnicy, rozumiecie, dlaczego i w jakim celu oferujemy Warm nasze repetytoria z biologii, chemii i fizyki. Stoi za nami kilkadziesiąt lat doświadczenia. Rokrocznie oferowaliśmy nowe wydania książek, a nasi autorzy dodawali do ich to wszystko, co pojawiało się nowego w takich dynamicznie rozwijających się dziedzinach nauki. Na tych książkach wychowały się pokolenia lekarzy i farmaceutów, którzy obecnie są w pełni zawodowej kariery, to właśnie oni często będą Waszymi nauczycielami akademickimi. Z pełnym przekonaniem zachęcam Was to rozwijania i pogłębiania wiedzy z zakresu biologii, chemii i fizyki przez cały tok nauki w liceach. Będzie to dla Was nie tylko przepustka na studia medyczne, lecz również gwarancja ich pomyślnego kontynuowania.
Spis treści:
  • TOM I 1. Obliczenia w oparciu o znajomość podstawowych praw i pojęć 2. Roztwory 3. Budowa atomu 4. Budowa atomu a układ okresowy 5. Wiązania chemiczne, struktura cząsteczki 6. Efekty energetyczne reakcji chemicznych 7. Kinetyka i statyka reakcji 8. Równowagi w roztworach elektrolitów 9. Reakcje utleniania i redukcji 10. Ogniwa, korozja 11. Elektroliza Tabele pomocnicze. Literatura. Indeks
  • TOM II 1. Charakterystyka wybranych pierwiastków chemicznych 2. Elementy systematyki związków nieorganicznych. Nazewnictwo związków nieorganicznych 3. Badanie jakościowa związków nieorganicznych 4. Twardość wody 5. Produkcja wybranych substancji nieorganicznych 6. Węglowodory 7. Alkohole i fenole 8. Aldehydy. Ketony 9. Kwasy karboksylowe 10. Estry, tłuszcze, woski 11. Węglowodany 12. Związki nitrowe 13. Aminy 14. Amidy kwasowe 15. Aminokwasy 16. Peptydy, białka 17. Związki heterocykliczne, kwasy nukleinowe 18. Związki wielkocząsteczkowe - polimery 19. Systemy reakcji w chemii organicznej 20. Izomeria związków organicznych 20. Izomeria związków organicznych 21. Nazewnictwo związków organicznych 22. Badanie jakościowa związków organicznych 23. Toksyczne i lecznicze działanie związków organicznych 24. Środowisko naturalne, jego zagrożenia i ochrona 25. Chemiczne bonusy do żywności 26. Wiadomości dla maturzystów Tabele pomocnicze. Literatura. Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na P .