podstawy chirurgii co to znaczy
Co znaczy tom 1 - podręcznik dla specjalizujących?. Co to jest 2005 r. To jest pierwszy od 20 lat.

Czy pomocne?

PODSTAWY CHIRURGII tom 1 - podręcznik dla specjalizujących się w chirurgii ogólnej

Definicja z ang. BASICS OF SURGERY Volume 1 - manual for specializing in general surgery, z niem. GRUNDLAGEN DER OPERATION Volume 1 - Handbuch für Allgemeine Chirurgie spezialisiert.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medycyna Praktyczna, Kraków 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,1088 str., Wymiary: 210 x 300 mm , Waga: 3.46 kg
Zagadnienia: podstawy chirurgii
ISBN: ISBN 83-89015-61-7
Opis: Nakład chwilowo wyczerpany - planowany dodruk na początku 2005 r. To jest pierwszy od 20 lat polski książka obejmujący całość chirurgii ogólnej, przeznaczony dla lekarzy specjalizujących się w tej dziedzinie. Pod redakcją prof. dra hab. med. Jacka Szmidta, zespół 210 autorów, reprezentujących wszystkie ośrodki akademickie w Polsce opracował 54 rozdziały, składające się na liczący prawie 2500 stron książka. Podstawy Chirurgii uzyskały rekomendację Konsultanta Krajowego i Towarzystwa Chirurgów Polskich jako książka dla lekarzy specjalizujących się w chirurgii ogólnej.
Spis treści:
  • TOM I Przedmowa 1. Specjalizacja i egzamin z chirurgii ogólnej 2. Podstawy Evidence Based Medicine (EBM) 3. Genetyka w chirurgii 4. Immunologia w chirurgii 5. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej w chirurgii 6. Wpływ urazu na ustrój 7. Hemostaza, krwawienia i leczenie krwią 8. Pierwsza pomoc w nagłych sytuacjach 9. Wstrząs 10. Gojenie ran 11. Żywienie w chirurgii 12. Zakażenie chirurgiczne 13. Ostre choroby jamy brzusznej 14. Podtawy onkologii 15. Podstawy transplantologii 16. Powikłania w chirurgii 17. Ocena ryzyka operacyjnego 18. Choroby skóry i tkanek miękkich 19. Nowotwory głowi i szyi 20. Chirurgia sutka 21. Oparzenia i odmrożenia 22. Urazy czaszkowo-mózgowe 23. Traumatologia 24. Urazowe uszkodzenia narządów jamy brzusznej 25. Wrodzone wady serca 26. Nabyte choroby serca 27. Chirurgia tętnic 28. Chirurgia żył obwodowych

Czym jest znaczenie w Słownik na P .