podstawy ekonomiki zdrowia co to znaczy
Co znaczy Podstawy ekonomiki zdrowia?. Co to jest zawarte w jednym z opracowań Światowej.

Czy pomocne?

Podstawy ekonomiki zdrowia

Definicja z ang. Basics of Health Economics, z niem. Grundlagen der Gesundheitsökonomie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,166 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: podstawy ekonomiki zdrowia
ISBN: ISBN 978-83-88261-94-7
Opis: Myśl przewodnią opracowanego materiału oddaje sformułowanie zawarte w jednym z opracowań Światowej Organizacji Zdrowia, gdzie podkreślono wagę wykorzystania podejścia wielosekto-rowego i interdyscyplinarnego w analizach problemów zdrowia populacji i rozwoju działań w tym zakresie (WHO health report 2000. WHO, Geneva 2000). Ekonomika dąży do uwzględniania tych aspektów ochrony zdrowia, mechanizmów zdrowia i efektów zdrowotnych, które są powiązane z grupami populacji w kontekście środowiska ich życia, pracy, czasu wolnego (Zóllner H., Stoddart G., Selby Smith C. [red.]: Learning to live with health economics. WHO Regional Office for Europę, Copenhagen 2003).
Spis treści:
  • 1. Ekonomika zdrowia. Obszary problemowe, podstawowe definicje 2. Inwestycje w zdrowie populacji 2.1. Zdrowie a gospodarka 2.2. Internalizacja wydatków ochrony zdrowia 3. Rynek świadczeń zdrowotnych 3.1. Specyfika rynku świadczeń zdrowotnych 3.2. Popyt: czynniki, elastyczność 3.3. Kontraktowanie świadczeń zdrowotnych 3.4. Międzynarodowy wymiar rynku świadczeń zdrowotnych 4. Ewaluacja ekonomiczna — teoria i praktyka 4.1. Cel, definicje i techniki ewaluacji ekonomicznej 4.2. Kryteria wyboru 4.3. Efekty w opiece zdrowotnej 4.4. Okres i niepewność w ewaluacji ekonomicznej 4.5. Alternatywne działania jako element ewaluacji 4.6. Farmakoekonomika 4.7. Modele ewaluacji działań w opiece zdrowotnej nad pracującymi 5. Wydatki opieki zdrowotnej 5.1. Definicja kosztu 5.2. Klasyfikacje wydatków 5.3. Ustalenie produktów opieki zdrowotnej dla potrzeb ustalania wydatków 5.4. Ośrodki wydatków 5.5. Kalkulacja wydatków 5.6. Rachunek wydatków działań (ABC) 5.7. O jakości i kosztach Piśmiennictwo

Czym jest znaczenie w Słownik na P .