podstawy farmakologii co to znaczy
Co znaczy farmakologii klinicznej - alergie?. Co to jest ustaleniem programu nauczania farmakologii.

Czy pomocne?

Podstawy farmakologii klinicznej - alergie, interakcje leków oraz wybrane problemy w stomatologii

Definicja z ang. Fundamentals of clinical pharmacology - allergies, drug interactions and selected problems in dentistry, z niem. Grundlagen der klinischen Pharmakologie - Allergien, Arzneimittelwechselwirkungen und ausgewählte Probleme in der Zahnmedizin.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,296 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.73 kg
Zagadnienia: podstawy farmakologii
ISBN: ISBN 83-89309-57-2
Opis: Wydanie tej publikacji powiązane jest przede wszystkim z ustaleniem programu nauczania farmakologii klinicznej studentów stomatologii w Polsce opracowanego w czasie Konferencji Naukowo-Dydaktycznej w Zakopanem w 2003 r. Obecni na niej specjaliści porównali istniejące programy nauczania we wszystkich uczelniach medycznych w państwie z programami obowiązującymi w państwach UE i na podstawie standardów nauczania określających ''minimum dydaktyczne'' uzgodnili wspólny ogólnopolski program. Uczestnicy spotkania podjęli inicjatywę opracowania tematów programu w dziedzinie stosownym do potrzeb kształcenia lekarzy stomatologów. Efektem tej wieloośrodkowej współpracy jest właśnie niniejsza podręcznik. Książka został podzielony na szesnaście części, obejmujących między innymi następujące problemy: podstawowe zagadnienia farmakologii klinicznej, źródła wiedzy o leku, zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji i w wieku rozwojowym i podeszłym, leczenie bólu w stomatologii, zespół pieczenia jamy ustnej, środki narkotyczne i inne substancje psychoaktywne w praktyce lekarza dentysty, aspekt psychologiczny lęku w praktyce stomatologicznej, symptomy alergii w jamie ustnej po preparatach stosowanych w stomatologii, opieka stomatologiczna nad pacjentem leczonym onkologicznie i osobami niepełnosprawnymi, interakcje leków i ich znaczenie kliniczne.wedle intencją autorów podręcznik jest ''przyjazna użytkownikowi''- niezbędne dla lekarzy stomatologów i studentów stomatologii wiadomości, obejmujące współczesny stan wiedzy z zakresu wybranych zagadnień w tej dziedzinie, podano w przejrzystym układzie graficznym, zastosowano wyróżnienia kolorową czcionką i zamieszczono szczegółowy skorowidz.
Spis treści:
  • 1. Podstawowe zagadnienia farmakologii klinicznej 2. Źródła wiedzy o leku. Lek. dent. a przemysł farmaceutyczny 3. Zasady farmakoterapii w okresie ciąży i laktacji. Odrębności farmakoterapii wieku rozwojowego i w wieku podeszłym 4. Leczenie bólu w stomatologii 5. Niektóre zespoły bólu przewlekłego praktyce stomatologicznej 6. Zespół pieczenia jamy ustnej 7. Środki narkotyczne i inne substancje psychoaktywne w praktyce lekarza dentysty 8. Aspekt psychologiczny lęku w praktyce stomatologicznej 9. Lęk w praktyce stomatologicznej - farmakoterapia 10. Alergie polekowe i ich farmakoterapia 11. Symptomy alergii w jamie ustnej po preparatach stosowanych w stomatologii 12. Polekowe symptomy niepożądane w obrębie jamy ustnej 13. Opieka stomatologiczna nad pacjentem leczonym onkologicznie 14. Odrębności i problemy opieki stomatologicznej osób niepełnosprawnych 15. Interakcje leków i ich znaczenie kliniczne 16. Interakcje leków w praktyce stomatologicznej

Czym jest znaczenie w Słownik na P .