podstawy fizjologii wysiłku co to znaczy
Co znaczy wysiłku fizycznego z zarysem?. Co to jest zawierającego materiał z obu działów fizjologii.

Czy pomocne?

Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego z zarysem fizjologii człowieka

Definicja z ang. Fundamentals of exercise physiology with the outline of human physiology, z niem. Grundlagen der Sportphysiologie mit dem Umriss der menschlichen Physiologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AWF Wrocław, Wrocław 2006, wyd. 3, Oprawa: miękka foliowana,480 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.85 kg
Zagadnienia: podstawy fizjologii wysiłku
ISBN: ISBN 83-89156-41-5
Opis: Naszym celem było przygotowanie jednego podręcznika, zawierającego materiał z obu działów fizjologii. Każdy rozdział książki z rzymską numeracją złożony jest z podrozdziałów z numeracją arabską, a te - z oznaczonych literami akapitów, których tytuł jest najważniejszą, krótko objaśnioną myślą. Tj. niewątpliwie bardzo efektywny sposób przekazywania najistotniejszych informacje i naszym zdaniem już samo przeczytanie spisu treści może ułatwić powtórzenie materiału przed egzaminem czy zaliczeniem. Czytelnik znajdzie tutaj rozdziały omawiające zasady funkcjonowania organizmu, właściwości tkanek pobudliwych, nerwową kontrolę ruchu, budowę i funkcje mięśni szkieletowych, energetykę skurczu mięśniowego i wysiłku, równowagę kwasowo-zasadową i gospodarkę wodno-elektrolitową, czynność układów krążenia i oddechowego, przemianę materii i energii. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące odżywiania, zależności wysiłku i hormonów, wpływu środowiska zewnętrznego na czynności fizjologiczne, fizjologicznego przystosowania do wysiłku i treningu, wydolności fizycznej i metod jej zwiększania, zmęczenia i wypoczynku, testów czynnościowych przydatnych w ocenie wydolności fizycznej, wydolności fizycznej dzieci i młodzieży i kobiet i osób w średnim i starszym wieku, aktywności ruchowej jako czynnika podtrzymującego zdrowie, a również środków dopingujących i wspomagających. W podręczniku umieściliśmy także słowniczek najczęściej używanych terminów fizjologicznych i tabele z wartościami, które trzeba zapamiętać. Wykorzystaliśmy sporo rycin i tabel pochodzących z różnych źródeł.
Spis treści:

Czym jest znaczenie w Słownik na P .