podstawy kliniczne co to znaczy
Co znaczy fizjoterapii w dysfunkcjach narządu?. Co to jest narządu ruchu, wydany poprzez zespół.

Czy pomocne?

Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu

Definicja z ang. Fundamentals of Clinical Physiotherapy in dysfunctions of the musculoskeletal system, z niem. Fundamentals of Clinical Physiotherapie in Funktionsstörungen des Bewegungsapparates.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medipage, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,368 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.70 kg
Zagadnienia: podstawy kliniczne
ISBN: ISBN 83-89769-26-3
Opis: Książka Podstawy kliniczne fizjoterapii w dysfunkcjach narządu ruchu, wydany poprzez zespół pracowników naukowo-dydaktycznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, pod redakcją Janusza Nowotnego, jest pierwszym na rynku polskim, oryginalnym opracowaniem adresowanym do studentów fizjoterapii i fizjoterapeutów. Jest on dostosowany do aktualnych standardów kształcenia na tym kierunku studiów i zawiera ważne dla fizjoterapeutów informacje o różnych jednostkach chorobowych, istotne dla programowania procesu rehabilitacji i zrozumienia uwarunkowań jego skuteczności i przeciwwskazań do stosowania zabiegów fizjoterapeutycznych – w dziedzinie ortopedii i traumatologii, reumatologii, neurologii i neurologii dziecięcej. Podstawowe informacje o poszczególnych chorobach opisano w ujęciu typowym, lecz z wyeliminowaniem treści zbędnych dla fizjoterapeutów. Uwzględniono przede wszystkim systemy i dynamikę rozwijających się zmian, ich odwracalność, systemy kompensacyjne i powiązania przyczynowo-skutkowe między poszczególnymi symptomami. Rokowanie, zejście choroby i jej konsekwencje, przedstawiono z kolei z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, a całość w stopniu niezbędnym w praktyce fizjoterapeutycznej, umożliwiającym racjonalne wykorzystywanie środków fizjoterapii i planowanie procesu rehabilitacji.
Spis treści:
  • 1. WPROWADZENIE
  • 2. PODSTAWOWE PROBLEMY KLINICZNE FIZJOTERAPII W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU Uwagi ogólne Podstawowe problemy kliniczne Aspekty diagnostyczne Aspekty terapeutyczne Aspekty metodyczne
  • 3. WRODZONE WADY NARZĄDU RUCHU Uwagi ogólne Wrodzone braki i ubytki kończyn Zaburzenia rozwojowe kończyn Wrodzone wady klatki piersiowej i szyi Wrodzone wady kręgosłupa
  • 4. ZABURZENIA STATYCZNE NARZĄDU RUCHU Uwagi ogólne Statyczne zniekształcenia (wady) kończyn dolnych Statyczne wady kręgosłupa Kręgozmyk Wady postawy Wady postawy w płaszczyźnie strzałkowej Boczne skrzywienie kręgosłupa
  • 5. CHOROBY NARZĄDU RUCHU Uwagi ogólne Aseptyczne martwice kości (nasad) Choroby zapalne typu reumatoidalnego Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze stawów. Artrozy Tak zwany Reumatyzm pozastawowy Choroby zapalne narządu ruchu Choroby układowe narządu ruchu Nowotwory narządu ruchu
  • 6. URAZOWE USZKODZENIA NARZĄDU RUCHU Uwagi ogólne Obrażenia kończyny górnej i jej obręczy Obrażenia kręgosłupa i klatki piersiowej Obrażenia kończyny dolnej i jej obręczy Leczenie osób po urazach Powikłania po złamaniach Oparzenia Amputacje kończyn Ortopedyczno-urazowe dysfunkcje narządu ruchu w wieku Rozwojowym Ortopedyczno-urazowe dysfunkcje narządu ruchu U starszych osób
  • 7. NEUROGENNE DYSFUNKCJE NARZĄDU RUCHU Uwagi ogólne Choroby naczyniowe mózgu i rdzenia Choroba parkinsona, wtórne zespoły parkinsonowskie i parkinsonizm plus mózgowe porażenia dziecięce Stany wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego u dzieci Choroby demielinizacyjne mózgu i rdzenia Choroby rdzenia kręgowego Choroby nerwowo-mięśniowe Uszkodzenia neurogenne Uszkodzenia pierwotnie mięśniowe - miopatie Zespół downa Zespół nadpobudliwości psychoruchowej (adhd) Autyzm Wybrane zespoły bólowe Neurogenne dysfunkcje narządu ruchu w wieku rozwojowym Neurogenne dysfunkcje narządu ruchu u starszych osób
  • 8. PODSTAWOWE ZABURZENIA FUNKCJONALNE (DYSFUNKCJE RUCHOWE) TOWARZYSZĄCE RÓŻNYM SCHORZENIOM Uwagi ogólne Zaburzenia funkcji podporowej (zaburzenia statyki ciała) Zaburzenia funkcji ruchowej Zaburzenia czynności mięśni Ból Niektóre zagadnienia diagnostyki funkcjonalnej
  • 9. BADANIA DODATKOWE I TESTY FUNKCJONALNE W DYSFUNKCJACH NARZĄDU RUCHU Badania ogólne dotyczące statyki ciała Badania ogólne dotyczące dynamiki ciała Ważniejsze symptomy i testy dotyczące zaburzeń lokalnych Ocena funkcjonowania mięśni Ocena pozostałych zdolności motorycznych Ocena ogólnych zdolności funkcjonalnych pacjenta 10. BIBLIOGRAFIA

Czym jest znaczenie w Słownik na P .