podstawy kliniczne neurologii co to znaczy
Co znaczy Podstawy kliniczne neurologii?. Co to jest doświadczeni klinicyści i dydaktycy.

Czy pomocne?

Podstawy kliniczne neurologii

Definicja z ang. Fundamentals of clinical neurology, z niem. Grundlagen der klinischen Neurologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,400 str., Wymiary: 165 x 240 mm
Zagadnienia: podstawy kliniczne neurologii
ISBN: ISBN 83-200-2237-1
Opis: Tj. nowoczesny polski książka, którego redakcji podjęli się doświadczeni klinicyści i dydaktycy. Podręcznik jest skonstruowana wg tradycyjnego wzorca uwzględniającego część ogólną, wprowadzającą w krąg zagadnień neurologii klinicznej, i część szczegółową-nozologiczną. Część ogólna porządkuje problemy neurologiczne w kontekście integracyjnych funkcji układu nerwowego, zawartych w ramach dwóch podstawowych układów: ruchowo-koordynacyjnego i informacyjno-poznawczego, i przedstawia metodykę badań neurologicznych i pomocniczych. Część szczegółowa obejmuje opis poszczególnych grup i jednostek chorobowych, ich etiologię, rozpoznanie i sposoby leczenia.
Spis treści:
 • I. CZĘŚĆ OGÓLNA:
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Układ ruchowo-koordynacyjny
 • 3. Układ informacyjno-poznawczy
 • 4. Odruchy i ich znaczenie kliniczne
 • 5. Ważniejsze zespoły neurologiczne
 • 6. Sposoby badania układu nerwowego
 • II. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA:
 • 7. Choroby naczyniowe mózgu
 • 8. Choroby infekcyjne układu nerwowego
 • 9. Urazy czaszkowo-mózgowe
 • 10. Guzy mózgu i kanału kręgowego
 • 11. Powikłania neurologiczne niedomogi kręgosłupa
 • 12. Uszkodzenia nerwów obwodowych
 • 13. Padaczka
 • 14. Choroby układu pozapiramidowego
 • 15. Choroby demielinizacyjne
 • 16. Zespoły otępienne
 • 17. Zespoły chorobowe nerwów czaszkowych
 • 18. Neuropatie obwodowe
 • 19. Bóle i zawroty głowy
 • 20. Choroby nerwowo-mięśniowe
 • 21. Zespoły niedoborowe i zatrucia układu nerwowego
 • 22. Choroby układu autonomicznego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .