podstawy neurologopedii co to znaczy
Co znaczy neurologopedii - podręcznik akademicki?. Co to jest podręcznikiem akademickim. Załączone.

Czy pomocne?

Podstawy neurologopedii - podręcznik akademicki

Definicja z ang. Basics neurologopedii - academic textbook, z niem. Grundlagen neurologopedii - akademische Lehrbuch.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,1061 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 1.73 kg
Zagadnienia: podstawy neurologopedii
ISBN: ISBN 83-7395-151-2
Opis: Podręcznik Podstawy neurologopedii jest klasycznym podręcznikiem akademickim. Załączone na końcu każdego rozdziału lektury rekomendowane i pytania sprawdzające mają pomóc w realizacji celów dydaktycznych. Szybko rozwijające się dyscypliny wchodzące w skład szeroko ujmowanej neuronauki zmuszają logopedów, i to zarówno teoretyków, jak i praktyków, do uzupełniania swojej wiedzy. Wyłania się stąd konieczność sięgania do najnowszej literatury. Autorzy opracowania zdają sobie sprawę, iż nie zdołali zaprezentować w pełni nawet najważniejszych osiągnięć w tym obszarze i iż znaczna część wartościowych prac jest publikowana w języku angielskim, a zatem nie dla wszystkich dostępna. W poszerzonej bibliografii zawarto więc szczegółowe wiadomości o pracach, do których warto dotrzeć. Książka jest adresowany do neurologopedów i surdologopedów. Aktualnie zespół powołany poprzez Ministerstwo Zdrowia (kierowany poprzez prof. Andrzeja Obrębowskiego, jednego ze współautorów opracowania, krajowego konsultanta ds. foniatrii i audiologii) opracowuje zasady kształcenia specjalistycznego w zakresie neurologopedii. Książka Podstawy neurologopedii może służyć szkoleniu w ramach tej nowej specjalizacji, a również przygotowaniu do zawodu słuchaczom studiów magisterskich na wydziałach psychologii, pedagogiki, polonistyki i rozwijaniu zainteresowań lekarzy specjalizujących się w tych dziedzinach, jak neurologia, audiologia, foniatria i pediatria i słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu logopedii ogólnej, terapii pedagogicznej i emisji głosu.
Spis treści:
  • Przedmowa
  • 1. MOWA I JEJ Systemy 1.1. Mowa a język. Podstawy językowe neurologopedii 1.2. Rola mózgu w procesach nadawania i odbioru mowy 1.3. Czynności narządów mowy:: oddychanie, fonacja, artykulacja 1.4. Budowa i działanie narządu słuchu 1.5. Prawidłowy rozwój mowy dziecka
  • 2. OGÓLNE ZASADY DIAGNOZY I TERAPII LOGOPEDYCZNEJ 2.1. Diagnoza logopedyczna 2.2. Ćwiczenia wstępne w terapii logopedycznej 2.3. Przychodnia logopedyczny - warsztat pracy terapeuty
  • 3. ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ U DZIECI I U OSÓB DOROSŁYCH — Sposoby BADANIA I ROZWIJANIA SPRAWNOŚCI JĘZYKOWEJ 3.1. Zaburzenia rozwoju mowy i języka - terminologia i kategoryzacje wykorzystywane w państwach zachodnich 3.2. Opóźnienie rozwoju mowy 3.3. Diagnoza i leczenie rozwojowych zaburzeń mowy 3.4. Zaburzenia artykulacji 3.5. Niektóre zagadnienia z patologii głosu 3.6. Usprawnianie mowy dzieci z rozszczepem podniebienia 3.7. Głos i mowa po operacji całkowitego usunięcia krtani 3.8. Mowa osób upośledzonych umysłowo i jej zaburzenia 3.9. Komunikacja językowa osób z uszkodzonym narządem słuchu 3.10. Jąkanie 3.11. Zdolności porozumiewania się w autyzmie i ich wspomaganie 3.12. Neuropsychologiczna diagnostyka afazji 3.13. Kierunki współczesnej terapii chorych z afazją 3.14. Zaburzenia mowy o typie dysartrii 3.15. Podstawy neurolingwistyki dla neurologopedów
  • 4. SPECYFICZNE TRUDNOŚCI W CZYTANIU I PISANIU A FUNKCJE ROZWOJOWE 4.1. Diagnoza dysleksji rozwojowej 4.2. Czytanie i pisanie jako formy komunikacji językowej
  • 5. LOGOPEDIA W DOBIE INTERNETU I TECHNIK BADAWCZYCH XXI WIEKU 5.1. Zastosowanie programów komputerowych w profilaktyce, diagnozie i terapii logopedycznej 5.2. Nowe tendencje w terapii logopedycznej w świetle badań nad mózgiem

Czym jest znaczenie w Słownik na P .