podstawy pielęgniarstwa co to znaczy
Co znaczy pielęgniarstwa tom II - wybrane?. Co to jest stanowi swoisty przewodnik pomocny.

Czy pomocne?

Podstawy pielęgniarstwa tom II - wybrane działania pielęgniarskie

Definicja z ang. Fundamentals of Nursing Volume II - selected nursing interventions, z niem. Grundlagen der Krankenpflege-Band II - ausgewählte Pflegeinterventionen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Czelej, Lublin 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,976 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 1.72 kg
Zagadnienia: podstawy pielęgniarstwa
ISBN: ISBN 83-89309-28-9
Opis: Tom II podręcznika, pt. Niektóre działania pielęgniarskie, stanowi swoisty przewodnik pomocny studentowi w zdobywaniu i kształtowaniu umiejętności specyficznych dla zawodu pielęgniarki. Omówiono tu między innymi działania wynikające z bezpośrednich funkcji zawodowych pielęgniarki, jest to opiekuńczej, profilaktycznej, diagnostycznej, rehabilitacyjnej i edukacyjnej, W części podręcznika dotyczącej działań opiekuńczych pielęgniarki przedstawiono między innymi sposoby i techniki, które w znacznym stopniu ułatwiają pielęgniarkom pracę z pacjentem, a również zaprezentowano nowoczesne i dostępne na rynku materiały, środki i sprzęt używany do pielęgnacji pacjentów z ograniczoną wydolnością samoobsługową. W części odnoszącej się do działań profilaktycznych w pracy pielęgniarki przestawiono między innymi standardy profilaktyki powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia pacjenta razem z koniecznymi metodami i technikami postępowania. Natomiast w dziale dotyczącym podstawowych działań diagnostycznych pielęgniarki zwrócono uwagę na udział pielęgniarki w ocenie stanu zdrowia pacjenta, zaprezentowano sposoby badania fizykalnego i metody oceny prawidłowości i zaburzeń poszczególnych funkcji organizmu, przedstawiono nowoczesne sposoby pobierania materiałów do badań, wykonywania pomiarów i testów diagnostycznych i asystowania pielęgniarki w diagnostyce realizowanej poprzez lekarza. Ważne jest także omówienie zagadnień dotyczących kształtowania umiejętności w dziedzinie działań leczniczych, a również zaprezentowanie podstawowych metod, które pielęgniarka wykorzystuje do pracy z pacjentem w procesie rehabilitacji i edukacji pacjenta. Do tomu II została dołączona płyta CD, na której w materiale filmowym przedstawiono niektóre umiejętności pielęgniarskie.
Spis treści:
  • Przedmowa Część I. DZIAŁANIA OPIEKUŃCZE W PRAZY PIELĘGNIARKI 1. Podstawy działań opiekuńczych pielęgniarki 2. Pomoc w dziedzinie higieny osobistej pacjenta i otoczenia 3. Pomoc w utrzymaniu aktywności fizycznej pacjenta 4. Pomoc pacjentowi zakresie odżywiania 5. Pomoc pacjentowi zakresie wydalania 6. Niektóre sposoby wspomagające wentylację płuc 7. Niektóre sposoby opieki nad dzieckiem Część II. Niektóre DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W PRACY PIELĘGNIARKI 1. Profilaktyka powikłań u pacjentów długotrwale unieruchomionych Część II. PODSTAWOWE DZIAŁANIA DAGNOSTYCZNE PIELĘGNIARKI 1. Ocena stanu zdrowia pacjenta 2. Pobieranie materiałów do badań 3. Pomiary, testy i badania diagnostyczne wykonywane poprzez pielęgniarkę 4.Udział pielęgniarki w innych badaniach diagnostycznych 5. Asystowanie przy pobieraniu materiałów do badań diagnostycznych Część IV. UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DZIAŁANIACH LECZNICZYCH 1. Niektóre sposoby lecznicze – zakres i charakter współpracy pielęgniarki 2. Zasady realizacji zleceń lekarskich poprzez pielęgniarkę 3. Podawanie leków wieloma drogami Część V. UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PODSTAWOWYCH DZIAŁANIACH REHABILITACYJNYCH 1. Charakterystyka podstaw rehabilitacji medycznej 2. Podstawowy zakres rehabilitacji leczniczej Część VI. PODSTAWOWE DZIAŁANIA PIELĘGNIARKI W EDUKACJI PACJENTA 1. Nauka pacjenta a pielęgnowanie (MK) 2. Definicje powiązane z nauką pacjenta 3. Działania edukacyjne w pracy pielęgniarki z pacjentem

Czym jest znaczenie w Słownik na P .