podstawy toksykologii co to znaczy
Co znaczy Podstawy toksykologii?. Co to jest toksykologii. Przedstawiono w niej charakterystykę.

Czy pomocne?

Podstawy toksykologii

Definicja z ang. Basics of toxicology, z niem. Grundlagen der Toxikologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,492 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.77 kg
Zagadnienia: podstawy toksykologii
ISBN: ISBN 83-204-3122-0
Opis: Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z dziedziny toksykologii. Przedstawiono w niej charakterystykę związków chemicznych pod względem ich toksyczności; omówiono ich toksykokinetykę i systemy działania toksycznego. Dokonano przeglądu toksykologicznego metali ciężkich, wybranych substancji nieorganicznych, węglowodorów i ich pochodnych, pestycydów, kosmetyków, leków i środków odurzających, tworzyw sztucznych, promieniowania jonizującego i tak dalej Przedstawiono zdrowotne konsekwencje ich działania. Zwrócono także uwagę na problem utylizacji odpadów i ogólnie na zagadnienie bezpieczeństwa chemicznego. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne polecają tę książkę studentom wydziałów: farmacji, analityki medycznej, zdrowia publicznego, ratownictwa medycznego, kosmetologii akademii medycznych i uniwersytetów medycznych, a również studentom wydziałów biologii, ochrony środowiska i weterynarii uniwersytetów i akademii rolniczych.
Spis treści:
 • SKRÓCONY Lista TREŚCI
 • Ogólne informacje o toksykologii
 • Toksykometria
 • Drogi wchłaniania, metabolizm i wydalanie ksenobiotyków
 • Systemy działania toksycznego
 • Kinetyka przemian i wydalania substancji toksycznych
 • Metale
 • Niektóre związki nieorganiczne
 • Niektóre związki alifatyczne
 • Niektóre związki aromatyczne
 • Pestycydy
 • Leki wywołujące zatrucia ostre
 • Środki uzależniające
 • Tworzywa sztuczne
 • Kosmetyki
 • Bezpieczeństwo chemiczne
 • Szkodliwe działanie promieniowania jonizującego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .