pola elektromagnetyczne co to znaczy
Co znaczy elektromagnetyczne - źródła?. Co to jest sposobów wytwarzania PEM i ich własności.

Czy pomocne?

Pola elektromagnetyczne - źródła, oddziaływanie, ochrona

Definicja z ang. Electromagnetic fields - the source, impact protection, z niem. Elektromagnetische Felder - die Quelle, Prallschutz.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2000, wyd. 1, Oprawa: twarda,296 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 0.69 kg
Zagadnienia: pola elektromagnetyczne
ISBN: ISBN 83-88261-50-9
Opis: W książce przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące sposobów wytwarzania PEM i ich własności fizycznych z uwzględnieniem ostatnich osiągnięć w dziedzinie rozwoju elektroniki. Omówiono gospodarkę widmem elektromagnetycznym, które przedstawiono w formie kolorowej wkładki, opracowanej na podstawie rozporządzenia Ministra Łączności z 1999 r. z zaznaczonymi zakresami częstotliwości, przydzielonymi poszczególnym służbom, między innymi w tych dziedzinach zastosowań, jak radiokomunikacja dyfuzyjna i radiokomunikacja ruchoma, przemysł w tym energetyka, medycyna i nauka. Omawiano problemy wynikające z pomiarów PEM i oceny ekspozycji zawodowej i środowiskowej dla różnych urządzeń wytwarzających PEM, w tym energetycznych, radiowych i telewizyjnych, stacji bazowych telefonii komórkowej, radarów, pieców indukcyjnych, aparatów do elektrochirurgii i diatermii. Omówiono organizację mechanizmu kontroli ekspozycji na PEM i przedstawiono analizę danych o ekspozycji zawodowej na PEM, obejmującej zakres wysokich częstotliwości na podstawie prowadzonego "Centralnego rejestru źródeł emisji PEM". W końcowej części omówiono między innymi wyniki badań biologicznych w dziedzinie radiofalowym i mikrofalowym, konsekwencje zdrowotne ekspozycji zawodowej na PEM i zasady profilaktyki medycznej w dziedzinie ochrony zdrowia przed niepożądanymi jego skutkami.
Spis treści:
  • Część I. Wytwarzanie i charakterystyka fizyczna pól elektromagnetycznych
  • Część II. Mechanizm kontroli ekspozycji na pola elektromagnetyczne
  • Część III. Ocena ekspozycji na pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości na stanowisku pracy i w środowisku naturalnym
  • Część IV. Ocena ekspozycji na pola elektromagnetyczne 50 hz i niskich i średnich częstotliwości
  • Część V. Działanie biologiczne pól elektromagnetycznych
  • Część VI. Konsekwencje zdrowotne ekspozycji na pola elektromagnetyczne i profilaktyka zdrowia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .