położnictwo seria co to znaczy
Co znaczy Położnictwo i ginekologia - podstawowe?. Co to jest Zjednoczonych w 1988 roku. Duże.

Czy pomocne?

Położnictwo (seria: Położnictwo i ginekologia - podstawowe problemy tom 1)

Definicja z ang. Obstetrics (Series: obstetrics and gynecology - the basic problems of Volume 1), z niem. Geburtshilfe (Serie: Gynäkologie und Geburtshilfe - die grundlegenden Probleme von Band 1).

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Alfa Medica Press, Bielsko-Biała 1995, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,462 str., Wymiary: 145 x 205 mm
Zagadnienia: położnictwo seria
ISBN: ISBN 83-86019-14-X
Opis: Podręcznik ukazała się po raz pierwszy w Stanach Zjednoczonych w 1988 roku. Duże zainteresowanie i bardzo pozytywna ocena odbiorców, i konieczność aktualizacji informacje, doprowadziły do publikacji następnych, poszerzonych i uzupełnionych wydań. Ostatnie, trzecie wydanie książki, które stanowiło podstawę tłumaczenia polskiego, ukazało się pod koniec 1994 roku. To jest podręcznik bardzo szczególna. Autorzy ograniczają informacje teoretyczne do niezbędnego minimum i całą swą uwagę skupiają na opisie standardów postępowania obowiązujących w ich miejscu pracy - w Szpitalu Uniwersytetu Południowokalifornijskiego w Los Angeles.
Spis treści:
 • TOM I - POŁOŻNICTWO:
 • 1. Choroby serca w czasie ciąży
 • 2. Astma oskrzelowa w czasie ciąży
 • 3. Niedoczynność tarczycy w momencie ciąży
 • 4. Nadczynność tarczycy w czasie ciąży
 • 5. Choroby drgawkowe w czasie ciąży
 • 6. Nabyta niedokrwistość w czasie ciąży
 • 7. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna w czasie ciąży - rozpoznanie
 • 8. Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płucna w czasie ciąży - leczenie
 • 9. Zakażenia dróg moczowych wikłające ciążę
 • 10. Odmiedniczkowe zapalenie nerek w czasie ciąży
 • 11. Cukrzyca w czasie ciąży - rozpoznawanie, klasyfikacja i badania przesiewowe
 • 12. Postępowanie w cukrzycy ciążowej - dieta, dawkowanie insuliny, wybór czasu i metody rozwiązania
 • 13. Ciąża u kobiet z powikłaniami cukrzycowymi
 • 14. Zapalenie wyrostka robaczkowego w czasie ciąży
 • 15. Nieprawidłowy poród
 • 16. Poród przedwczesny - wiadomości ogólne i zapobieganie
 • 17. Poród przedwczesny - postępowanie
 • 18. Przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego
 • 19. Zapalenie błon płodowych - istota choroby i leczenie
 • 20. Obecność smółki w czasie porodu - istota zmian i postępowanie
 • 21. Amnioinfuzja śródporodowa - wskazania i sposoby techniczne
 • 22. Niewydolność szyjki macicy
 • 23. Ciąża przeterminowana
 • 24. Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu - rozpoznanie i leczenie
 • 25. Ciąża mnoga
 • 26. Prowadzenie porodu miednicowego
 • 27. Wodogłowie
 • 28. Nadciśnienie indukowane ciążą
 • 29. Choroba hemolityczna noworodków - rozpoznanie i postępowanie
 • 30. Uogólniony obrzęk płodu z przyczyn nie immunologicznych
 • 31. Niepowściągliwe wymioty ciężarnych
 • 32. Poród drogami naturalnymi po przebytym cięciu cesarskim
 • 33. Łożysko przodujące
 • 34. Przyrośnięcie łożyska
 • 35. Przedwczesne oddzielenie łożyska
 • 36. Atonia macicy
 • 37. Makrosomia
 • 38. Dystocja barkowa
 • 39. Zahamowanie laktacji poporodowej
 • 40. Przyjmowanie leków w momencie ciąży
 • 41. Ekspozycja na teratogeny
 • 42. Określanie wieku ciążowego
 • 43. Zakażenie rany operacyjnej
 • 44. Monitorowanie ciąży dzięki a-fetoproteiny
 • 45. Przedporodowa ocena stanu płodu
 • 46. Dojrzałość płuc płodu
 • 47. Postępowanie z niemowlętami zagrożonymi zespołem noworodkowych zaburzeń oddychania - wykorzystanie kortykosteroidów przed porodem i leczenie noworodków surfaktantem
 • 48. Monitorowanie czynności serca płodu i aktywności macicy - co każdy doktor powinien wiedzieć o służącym do tego sprzęcie
 • 49. Interpretacja zapisu częstości pracy serca płodu - częstość podstawowa i jej zmienność
 • 50. Okresowe zmiany częstości akcji serca płodu
 • 51. Ocena równowagi kwasowo-zasadowej płodu
 • 52. Wpływ środków farmakologicznych na czynność serca płodu
 • 53. Nieprawidłowe zapisy czynności serca płodu - rozpoznanie i postępowanie
 • 54. Poradnictwo genetyczne dla pacjentek położniczych
 • 55. Implikacje genetyczne utraty ciąży
 • 56. Zaburzenia autoimmunologiczne w czasie ciąży

Czym jest znaczenie w Słownik na P .