polskie prawo farmaceutyczne co to znaczy
Co znaczy farmaceutyczne. Zbiór przepisów?. Co to jest Polskie Prawo Farmaceutyczne. Zamiarem.

Czy pomocne?

Polskie prawo farmaceutyczne. Zbiór przepisów prawnych + Suplementy: 1, 2

Definicja z ang. Polish pharmaceutical law. The set of legal provisions + supplements: 1, 2, z niem. Polnisch Arzneimittelgesetz. Die Menge der gesetzlichen Vorschriften + Ergänzungen: 1, 2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 1999, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana, Wymiary: 205*295 mm
Zagadnienia: polskie prawo farmaceutyczne
ISBN: ISBN 83-88157-00-0
Opis: Oddajemy do rąk Państwa II wydanie publikacji zatytułowanej Polskie Prawo Farmaceutyczne. Zamiarem zespołu autorskiego było zebranie w jednym opracowaniu przepisów prawnych niezbędnych w codziennej pracy wytwórców środków farmaceutycznych i materiałów medycznych stosowanych u ludzi i zwierząt, w pracy osób zajmujących się obrotem hurtowym i detalicznym takimi środkami i materiałami, a również przedsiębiorstw importujących leki. Szczególną uwagę poświęcono w Zbiorze przepisom dotyczącym wymogów związanych z rejestracją leków, uruchamianiem i prowadzeniem zakładów produkujących leki, hurtowni, składów konsygnacyjnych, aptek otwartych i zakładowych i zasadom realizacji recept, w tym także odpłatności za leki i artykuły sanitarne. W osobnym dziale Zbioru zebrano przepisy odnoszące się do zawodu aptekarza, jego uprawnień i obowiązków zawodowych. Zamieszczono również Kodeks etyki aptekarza Rzeczypospolitej Polskiej. Nie pominięto także przepisów określających zakres czynności fachowych wykonywanych w aptekach poprzez techników farmaceutycznych. Zestaw zawiera także komentarze autorów do niektórych ustaw i rozporządzeń (teksty komentarzy wyróżniono kursywą - pismem pochyłym). Na końcu Zbioru zamieszczono Skorowidz, który ułatwi Państwu korzystanie z publikacji. W warunkach trwającej przebudowy społeczno-gospodarczej prawo farmaceutyczne, podobnie jak i inne działy prawa, podlega dość częstym zmianom. Skutkuje to trudności w posługiwaniu się nim nawet poprzez prawników. W celu ułatwienia w Zbiorze zamieszczono ujednolicone teksty przepisów w/g stanu prawnego dziennie 15 lutego 1999 r. Dalszym ułatwieniem w korzystaniu ze Zbioru jest również jego edycja w formie skoroszytu. Umożliwi to aktualizację Zbioru przez dodanie albo wymianę stron zawierających nowo wydane albo nowelizowane przepisy zawarte w dołączonych suplementach: Suplement 1: uzupełnienie zbioru przepisów prawnych wg stanu dziennie 31 października 1999 roku i Suplement 2: uzupełnienie zbioru przepisów prawnych wg stanu dziennie 31 maja 2000 roku. W przekonaniu autorów Zestaw będzie także przydatny dla tych wszystkich, którzy ze względu pracy zawodowej aczkolwiek nie są farmaceutami są obowiązani do przestrzegania przepisów prawa farmaceutycznego, a również dla studentów wydziałów farmacji. W tym miejscu wypada przypomnieć że Ignorantia iuris neminem excusat (nieznajomość prawa nikogo nie usprawiedliwia). Polskie Prawo Farmaceutyczne jest pierwszym tego rodzaju zbiorem przeznaczonym dla tak szerokiego kręgu odbiorców. Autorzy będą wdzięczni za wszelakie uwagi krytyczne, które pozwolą w toku aktualizacji Zbioru i dalszych edycjach na możliwie najlepsze jego przystosowanie do potrzeb czytelników.
Spis treści:
  • 1. Przepisy o środkach farmaceutycznych, materiałach medycznych, aptekach, hurtowniach i nadzorze farmaceutycznym
  • 2. Przepisy o środkach odurzających i psychotropowych
  • 3. Przepisy o samorządzie zawodu aptekarskiego i wykonaniu zawodu aptekarza
  • 4. Przepisy o odpłatności za leki i artykuły sanitarne i przepisy dotyczące recept
  • 5. Przepisy związkowe

Czym jest znaczenie w Słownik na P .