pomiary ultrasonografii co to znaczy
Co znaczy Pomiary w ultrasonografii?. Co to jest jedna z nielicznych w ultrasonograficznym.

Czy pomocne?

Pomiary w ultrasonografii

Definicja z ang. Measurements in ultrasound, z niem. Messungen im Ultraschall.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Roztoczańska Szkoła Ultrasonografii, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: twarda,208 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.53 kg
Zagadnienia: pomiary ultrasonografii
ISBN: ISBN 83-918591-6-9
Opis: Niniejsza podręcznik, pierwsza w polskim piśmiennictwie i jedna z nielicznych w ultrasonograficznym piśmiennictwie światowym ma na celu podanie i opisanie sposobów pomiarów metrycznych i ilościowych zakresów normy w badaniach usg. Poza jakościowym opisaniem stwierdzanych nieprawidłowych zmian w badaniu usg, pomiary ilościowe pozwalają na lepszą i dokładniejszą ocenę narządów, naczyń krwionośnych, serca i tkanek, tak w dziedzinie normy, jak patologii. Znacznie ułatwiają one ultrasonograficzną diagnostykę różnicową i pozwalają na bardziej precyzyjne opisanie wniosków diagnostycznych. W tej książce opisane zostały pomiary praktycznie we wszystkich diagnostycznych zastosowaniach współczesnej ultrasonografii. Do współpracy przy opracowaniu tej książki udało mi się zaprosić znakomite Grono Autorytetów polskiej ultrasonografii. Serdecznie dziękuję temu Zespołowi za podjęcie opracowania poszczególnych rozdziałów i dziękuję za to, iż po raz następny podzielone są własną ugruntowana i sprawdzoną wiedzą z szerokim gronem polskich ultrasonografistów. Podane w tej książce metody dokonywania pomiarów i ich ilościowe parametry są powszechnie akceptowane w diagnostyce ultrasonograficznej jako takiej i przyjęte jako obowiązujące normy. Do każdego rozdziału załączony jest lista piśmiennictwa potwierdzający opisywane i przytaczane pomiary. To są także źródłowe materiały do zastosowania poprzez Czytelników chcących gruntownie zgłębić tematykę poszczególnych rozdziałów. Wyrażam nadzieję, iż ta podręcznik będąca następną w cenionej Serii Wydawniczej Praktyczna Ultrasonografia, będzie pomocna szerokiemu gronu ultrasonografistów w ich codziennej działalności ultrasonograficznej i osiąganiu coraz większego poziomu profesjonalizmu w poszczególnych diagnostycznych zastosowaniach diagnostyki usg w medycynie. Wiesław Jakubowski
Spis treści:
  • 1. Pomiary wielkości struktur ośrodkowego układu nerwowego u noworodków 2. Pomiary w prenatalnej echokardiografii 3. Pomiary w położnictwie 4. Pomiary w ginekologii 5. Pomiary ślinianek przyusznych i podżuchwowych 6. Pomiary tarczycy 7. Pomiary węzłów chłonnych położonych powierzchownie 8. Pomiary sutka 9. Pomiary wątroby 10. Pomiary pęcherzyka żółciowego 11. Pomiary przewodów żółciowych 12. Pomiary trzustki 13. Pomiary śledziony 14. Pomiary żołądka i jelit 15. Pomiary w endosonografii dolnego odcinka przewodu pokarmowego 16. Pomiary nerek i pęcherza moczowego 17. Pomiary gruczołu krokowego 18. Pomiary nadnerczy 19. Pomiary jąder 20. Pomiary tętnic szyjnych i kręgowych 21. Pomiary naczyń krwionośnych trzewnych 22. Pomiary tętnic nerkowych 23. Pomiary naczyń krwionośnych kończyn dolnych 24. Pomiary w echokardiografii pediatrycznej 25. Pomiary w echokardiografii dorosłych 26. Pomiary w pediatrii 27. Pomiary w rozpoznawaniu i monitorowaniu leczenia dysplazji stawu biodrowego 28. Pomiary narządu ruchu 29. Pomiary w okulistyce 30. Pomiary skóry

Czym jest znaczenie w Słownik na P .