pomóż uzależnionym co to znaczy
Co znaczy Integralny program profilaktyczny w?. Co to jest tytuł brzmiał: ''Dlaczego integralny.

Czy pomocne?

POMÓŻ UZALEŻNIONYM Integralny program profilaktyczny w szkole.

Definicja z ang. HELP addicts integral prevention program at school., z niem. HELP Süchtigen integraler Präventionsprogramm in der Schule..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2006, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,156 str., Wymiary: 160 x 235 mm , Waga: 0.28 kg
Zagadnienia: pomóż uzależnionym
ISBN: ISBN 83-7308-758-3
Opis: To jest już drugie wydanie książki, której wcześniejszy tytuł brzmiał: ''Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole. Pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców''. Program został poszerzony i uzupełniony. Celem prezentowanej publikacji było opracowanie założeń integralnego programu profilaktycznego dotyczącego wychowania w trzeźwości dzieci i młodzieży. Program ten nie tylko przekazuje wiadomości o substancjach uzależniających i uczy konkretnych zachowań wobec własnych emocji, ale również przedstawia metody kształtowania u wychowanków dojrzałych postaw wobec siebie i świata zewnętrznego. Warunkiem opracowania integralnego programu wychowania w trzeźwości było całościowe i realistyczne zrozumienie wychowanka i jego sytuacji egzystencjalnej. W książce zamieszczono gotowy projekt integralnego programu profilaktycznego dla szkoły. Publikacja ta jest przeznaczona w specjalny sposób dla nauczycieli i wychowawców, lecz również rodziców, którzy nie mają profesjonalnego przygotowania w dziedzinie profilaktyki uzależnień, a którzy mogą pomagać innym, a w szczególności dzieciom i młodzieży, w ochronie ich zagrożonej wolności.
Spis treści:
  • Rozdział 1. PROBLEMY ALKOHOLOWE W WIEKU DORASTANIA I ICH Powody Charakterystyka uzależnienia alkoholowego Uwarunkowania inicjacji alkoholowej dzieci w wieku szkolnym Konsekwencje uzależnienia alkoholowego w wieku szkolnym
  • Rozdział 2. Powody MAŁEJ SKUTECZNOŚCI Aktualnie STOSOWANYCH PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH Kryterium zewnętrzne oceny programów profilaktycznych Kryterium wewnętrzne oceny programów profilaktycznych
  • Rozdział 3. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE INTEGRALNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI UZALEŻNIENIA ALKOHOLOWEGO 1. Personalistyczna koncepcja człowieka jako pkt. wyjścia integralnego programu profilaktycznego 2. Przedmioty informacyjne integralnego programu profilaktycznego 2.1 Wiadomości dotyczące ciała człowieka 2.2 Wiadomości dotyczące funkcjonowania psychiki 2.3 Wiadomości dotyczące rozwoju moralnego 2.4 Wiadomości dotyczące podstawowych przedmiotów duchowości w człowieku 2.5 Wiadomości dotyczące relacji interpersonalnych 2.6 Wiadomości dotyczące prawidłowej komunikacji 3. Przedmioty formacyjne programu 3.1 Motywacja wychowanków 3.2 Kształtowanie dojrzałych postaw dzieci w wieku szkolnym
  • Rozdział 4. ZNACZENIE KOMUNIKACJI W PROFILAKTYCE UZALEŻNIEŃ 1. Społeczeństwo informacyjne a komunikacja międzyludzka 2. Komunikacja bez przemocy 2.1 Aplikacje praktyczne
  • Rozdział 5. WSPÓŁPRACA SZKOŁY I RODZINY W REALIZACJI INTEGRALNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO 1. Rola rodziny w wychowaniu do trzeźwości 1.1 Formowanie dojrzałości w sferze psychofizycznej 1.2 Formowanie dojrzałości moralnej i duchowej 1.3 Środowisko rodzinne a nabywanie kompetencji interpersonalnych 2. Formy współpracy rodziny i szkoły 3. Współpraca instytucji wspomagających szkołę i rodzinę w realizacji programu profilaktycznego 3.1 Samorządy lokalne 3.2 Kościół 3.3 Służba zdrowia 3.4 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne 3.5 Ruchy samopomocowe 3.6 Ośrodki pomocy społecznej 3.7 Prokuratura, policja, sądy rodzinne 3.8 Mass media
  • Rozdział 6. PROJEKT INTEGRALNEGO PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO DLA SZKOŁY Zakończenie. Bibliografia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .