postępy farmakoterapii nowe co to znaczy
Co znaczy farmakoterapii - nowe leki?. Co to jest przeciwde-presyjne'' obejmuje tak istotne.

Czy pomocne?

Postępy farmakoterapii - nowe leki przeciwdepresyjne cz. 2

Definicja z ang. Progress pharmacotherapy - new antidepressants part. 2, z niem. Fortschritte Pharmakotherapie - neue Antidepressiva Teil. 2.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: AM Poznań, Poznań 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,135 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: postępy farmakoterapii nowe
ISBN: ISBN 83-60187-19-3
Opis: Część druga książki ''Postępy farmakoterapii - nowe leki przeciwde-presyjne'' obejmuje tak istotne zagadnienia, jak perspektywy badań nad lekami przeciwdepresyjnymi i aktualne problemy metodologii powiązane z badaniami klinicznymi leków przeciwdepresyjnych. Sporo uwagi poświecono także farmakologii i farmakokinetyce nowych leków stosowanych w psychiatrii, a szczególnie leków normotymicznych, czyli normalizujących zaburzenia nastroju. Wykorzystywanie nowej nomenklatury dotyczącej leków przeciwdepresyjnych (leki normotymiczne) wskazuje na znaczny rozwój farmakologicznych metod leczenia w profilaktyce nawrotów chorób afektywnych, a w szczególności choroby afektywnej dwubiegunowej. Osobny rozdział poświęcono farmakogenetyce leków przeciwdepresyjnych i normotymicznych; tj. bardzo istotne zagadnienie pozwalające zrozumieć różnice w reakcji na lek (fenotyp), z różnicami w strukturze genu (genotyp), które mają ważne znaczenie dla określenia genetycznych czynników prognostycznych, dotyczących klinicznego efektu działania leków i prawdopodobieństwa wystąpienia objawów ubocznych. Mam nadzieję, iż nasi czytelnicy znajdą w książce cenne wiadomości użyteczne w zakresie farmakoterapii depresji i badań nad lekami.
Spis treści:
  • Farmakologia i farmakokinetyka nowych leków przeciwdepresyjnych ze szczególnym uwzględnieniem agomelatyny i wenlafaksyny
  • Nowe leki normotymiczne w profilaktyce choroby afektywnej dwubiegunowej
  • Farmakogenetyka leków przeciwdepresyjnych i normotymicznych
  • Aspekty kliniczne stosowania leków przeciwdepresyjnych
  • Wykorzystanie leków przeciwdepresyjnych w chorobach neurologicznych
  • Wykorzystanie nowych leków przeciwdepresyjnych u dzieci i młodzieży
  • Nowe leki przeciwdepresyjne u chorych z depresją ze współistniejącymi zaburzeniami somatycznymi
  • Aktualne problemy metodologii powiązane z badaniem klinicznym leków przeciwdepresyjnych
  • Perspektywy badań nad lekami przeciwdepresyjnymi

Czym jest znaczenie w Słownik na P .