postępy diagnostyce leczeniu co to znaczy
Co znaczy diagnostyce i leczeniu chorób układu?. Co to jest w diagnostyce i leczeniu chorób układu.

Czy pomocne?

Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci - TOM V

Definicja z ang. Advances in the diagnosis and treatment of diseases of the nervous system in children - VOLUME V, z niem. Fortschritte bei der Diagnose und Behandlung von Erkrankungen des Nervensystems in children - Volumen V.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Folium, Lublin 2003, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,137 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.31 kg
Zagadnienia: postępy diagnostyce leczeniu
ISBN: ISBN 83-87991-34-1
Opis: Oddajemy do rąk Czytelnika następny, piąty już tom Postępów w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Tak jak w poprzednich, znajdziecie w nim Kraj aktualne opracowania wielu zagadnień z zakresu neurologii dziecięcej, z którymi spotykają się w codziennej praktyce lekarze dziecięcy różnych specjalności. Autorami książki są prócz neurologów dziecięcych, również pediatrzy, neurolodzy, epileptolodzy, rehabilitanci i psycholodzy, wywodzący się z różnych ośrodków w Polsce. Takie właśnie zróżnicowanie zespołu autorskiego wpływa z jednej strony na zakres poruszanej w Postępach... tematyki, z drugiej zaś pozwala uniknąć jednostronności przy wyborze metod diagnostycznych i leczniczych. Wybierając tematykę poszczególnych rozdziałów chcieliśmy zwrócić uwagę w szczególności na nowe zagadnienia, zmieniające schematy naszego postępowania! i równocześnie, znajdujące odzwierciedlenie w praktycznym postępowaniu z pacjentem. Do takich zagadnień można z pewnością zaliczyć praktyczne aspekty leczenia padaczki, wykorzystanie immunoglobulin w schorzeniach neurologicznych czy także diagnostykę wiotkości mięśniowej u niemowląt. Podjęliśmy także problematykę nie tylko stricte pediatryczną, lecz interdyscyplinarną, która wymaga współpracy położników, neurologów, neonatologów i pediatrów, a mianowicie problem zagrożeń dla płodu i noworodka, wynikających z leczenia przeciwpadaczkowego przyszłych matek. Pragniemy zasygnalizować także obecność problematyki pomocy rehabiltacyjnej i psychologicznej, stanowiącej bardzo istotny faza w leczeniu i wspomaganiu rozwoju dzieci ze schorzeniami układu nerwowego i wpływającej na funkcjonowanie rodziny chorego dziecka. Mamy zatem nadzieję, iż niniejsza podręcznik okaże się przydatna szerokiemu gronu lekarzy spotykających się z dziećmi z problemami neurologicznymi - lekarzom rodzinnym, pediatrom, neurologom ogólnym i dziecięcym.
Spis treści:
 • 1. Farmakologiczne leczenie padaczki u dzieci
 • 2. Bezpieczeństwo leków przeciwpadaczkowych u kobiet w ciąży - skutki dla płodu i noworodka
 • 3. Diagnostyka, różnicowanie i leczenie omdleń
 • 4. Stan neurologiczny i zachowanie noworodka w odniesieniu do rozwoju struktury i funkcji układu nerwowego
 • 5. Problemy opieki nad dzieckiem z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • 6. Dysraficzne wady układu nerwowego
 • 7. Dziecko z przepukliną oponowo-rdzeniową
 • 8. Hipotonia u noworodków i niemowląt
 • 9. Dystrofie mięśniowe
 • 10. Problemy neurologiczne u dzieci z zakażeniami z grupy TORCHS
 • 11. Wykorzystanie dożylne immunoglobin w leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci
 • 12. Wpływ przewlekłej choroby neurologicznej dziecka na funkcjonowanie rodziny

Czym jest znaczenie w Słownik na P .