praca socjalna jako co to znaczy
Co znaczy działanie wychowawcze?. Co to jest i poszerzająca wiedzę osób działających na polu pracy.

Czy pomocne?

Praca socjalna jako działanie wychowawcze

Definicja z ang. Social work as an educational activity, z niem. Soziale Arbeit als Bildungsaktivität.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,215 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.30 kg
Zagadnienia: praca socjalna jako
ISBN: ISBN 83-7164-156-7
Opis: Prezentowana publikacja – czytelna w odbiorze i poszerzająca wiedzę osób działających na polu pracy socjalnej – dotyczy relacji pomiędzy pedagogiką społeczną i robotą socjalną. W części pierwszej przedstawiono wzajemne powiązania obu tych dziedzin (ze szczególnym zwróceniem uwagi na sposoby pracy socjalnej), i poglądy pedagogów społecznych (H. Radlińska, A. Kamiński). Część druga prezentuje szczegółowe rozważania dotyczące wychowawczej funkcji pracy socjalnej. Mówi się zatem o ogólnych celach pracy socjalnej, omawia strukturę pracy socjalno-wychowawczej – problemy diagnostyki i istotę techniki prowadzenia rozmowy i wywiadu. Rozdział ostatni traktuje o pomocy w przezwyciężaniu cierpienia i dążeniu do rozwoju duchowego jako głównych aspektach kształtujących etykę pracy socjalnej. Każdy z podrozdziałów kończy się krótkim podsumowaniem i zagadnieniami do dyskusji pomagającymi w przyswojeniu i wdrożeniu prezentowanej wiedzy.
Spis treści:
  • wyraz wstępne Część I. TEORIA PRACY SOCJALNEJ A PEDAGOGIKA SPOŁECZNA 1. Miejsce pracy socjalnej w pedagogice społecznej 2. Teoria pracy socjalnej jako źródło modeli metod pracy socjalnej 3. Problematyka socjalna w pedagogice społecznej Część II. WYCHOWAWCZA FUNKCJA PRACY SOCJALNEJ 1. O celach pracy socjalno-wychowawczej 2. Robota socjalno-wychowawcza jako działanie 3. Pracownik socjalny pośród ludzi Zakończenie

Czym jest znaczenie w Słownik na P .