prawo medyczne co to znaczy
Co znaczy Prawo medyczne?. Co to jest Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu.

Czy pomocne?

Prawo medyczne

Definicja z ang. medical law, z niem. Medizinrecht.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2007, wyd. 8, Oprawa: miękka foliowana,415 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.55 kg
Zagadnienia: prawo medyczne
ISBN: ISBN 978-83-7285-347-9
Opis: Autorem pracy jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz z Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista i autor licznych publikacji z prawa medycznego. Robota przedstawia prawo medyczne w nowym systemie opieki zdrowotnej - prawa pacjenta do leczenia w Polsce w NFZ i na obszarze Unii Europejskiej i wymogi lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej; co więcej: ogólne podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza, personelu medycznego i zakładu, jak i poszczególne przypadki odpowiedzialności, odpowiedzialność gwarancyjną i ubezpieczeniową za szkody przy leczeniu i ''wypadki medyczne'', i odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez leki. Robota skierowana jest do każdego zainteresowanego Czytelnika, a zwłaszcza do lekarzy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów prawa i medycyny.
Spis treści:
  • 1. Prawa pacjenta i wymogi lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej 2. Odpowiedzialność cywilna lekarza 3. Prawo do leczenia w Polsce i Unii Europejskiej 4. Poszczególne przypadki odpowiedzialności lekarza 5. Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, personelu medycznego 6. Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone przy leczeniu i „wypadki medyczne" 8. Odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone przez leki. wybór aktów prawnych

Czym jest znaczenie w Słownik na P .