prawo medyczne co to znaczy
Co znaczy Prawo medyczne?. Co to jest kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu.

Czy pomocne?

Prawo medyczne

Definicja z ang. medical law, z niem. Medizinrecht.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001, wyd. 5, Oprawa: miękka foliowana,583 str., Wymiary: 145 x 205 mm
Zagadnienia: prawo medyczne
ISBN: ISBN 83-7285-046-1
Opis: Autorem pracy jest prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uznany specjalista i autor licznych publikacji z prawa medycznego. Robota przedstawia prawo medyczne w nowym systemie opieki zdrowotnej - prawa pacjenta i wymagania lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej, ogólne podstawy i przesłanki odpowiedzialności cywilnej lekarza, personelu medycznego i zakładu, jak i poszczególne przypadki odpowiedzialności, odpowiedzialność cywilną Kas Chorych, odpowiedzialność gwarancyjną i ubezpieczeniową za szkody wyrządzone przy leczeniu i "wypadki medyczne" . Zamieszczono również Kodeks Etyki Lekarskiej, Konwencję o prawach człowieka i biomedycynie i najważniejsze akty prawne z prawa medycznego. Robota skierowana jest do każdego zainteresowanego Czytelnika, a w szczególności do lekarzy, sędziów, adwokatów, radców prawnych, studentów prawa i medycyny. Wydawca
Spis treści:
  • Prawa pacjenta i wymagania lekarzy i zakładów opieki zdrowotnej
  • Odpowiedzialność cywilna lekarza
  • Poszczególne przypadki odpowiedzialności lekarza
  • Odpowiedzialność cywilna pielęgniarki, położnej, personelu medycznego
  • Odpowiedzialność cywilna zakładu opieki zdrowotnej
  • Odpowiedzialność cywilna kasy chorych
  • Odpowiedzialność gwarancyjna i ubezpieczeniowa za szkody wyrządzone przy leczeniu i "wypadki medyczne"
  • Kodeks etyki lekarskiej
  • Akty prawne

Czym jest znaczenie w Słownik na P .