prawo ochrony zdrowia co to znaczy
Co znaczy Prawo ochrony zdrowia?. Co to jest medycznych w Polsce. Stanowi przewodnik po.

Czy pomocne?

Prawo ochrony zdrowia

Definicja z ang. The right to health, z niem. Das Recht auf Gesundheit.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wolters Kluwer, Kraków 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,175 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.22 kg
Zagadnienia: prawo ochrony zdrowia
ISBN: ISBN 83-7416-751-3
Opis: Podręcznik poświęcona jest zasadom organizacji rynku usług medycznych w Polsce. Stanowi przewodnik po instytucjach działających na tym rynku i zawiera wiadomości z zakresu prawa ochrony zdrowia niezbędne do prawidłowego kierowania podmiotami świadczącymi usługi medyczne. Publikacja dotyczy wszystkich aspektów prawnych ochrony zdrowia: cywilistycznego, karnistycznego i administracyjnego. Przeznaczona jest dla osób zarządzających jednostkami ochrony zdrowia i pracujących w jednostkach samorządu terytorialnego, a również spółek i osób fizycznych tworzących zakłady opieki zdrowotnej. Może stanowić cenną pomoc dydaktyczną dla studentów wydziałów zdrowia publicznego.
Spis treści:
  • Rozdział 1. PRAWO OCHRONY ZDROWIA Wstęp Sposób regulacji prawnej prawa ochrony zdrowia Obiekt regulacji prawnej prawa ochrony zdrowia Pojęcie prawa ochrony zdrowia
  • Rozdział 2. ZRÓDŁA PRAWA OCHRONY ZDROWIA Mechanizm prawa polskiego a prawo ochrony zdrowia Mechanizm źródeł prawa Konstytucja jako źródło prawa ochrony zdrowia Ustawy zwykłe jako źródło prawa ochrony zdrowia Rozporządzenia jako źródło prawa ochrony zdrowia Akty administracyjne i umowy jako źródło prawa ochrony zdrowia Ponadnarodowe źródła prawa ochrony zdrowia Niektóre akty prawne
  • Rozdział 3. FORMY UCZESTNICTWA W RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH Wstęp Zakład opieki zdrowotnej Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Publiczny zakład opieki zdrowotnej Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Praktyka lekarska i pielęgniarska - uwagi ogólne Praktyka lekarska i praktyka pielęgniarska Pozostałe formy uczestnictwa w rynku Podsumowanie
  • Rozdział 4. ZASADY FINANSOWANIA UCZESTNIKÓW RYNKU MEDYCZNEGO Wstęp Finansowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej Finansowy udział podmiotu tworzącego Finansowy udział podmiotów zewnętrznych Finansowanie niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej Przymusowa egzekucja zobowiązań od świadczeniodawców Egzekucja sądowa Egzekucja administracyjna Zbieg egzekucji Finansowanie świadczeniodawców ze środków publicznych Umowa na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej Finansowanie praktyk lekarskich Podsumowanie
  • Rozdział 5. RESTRUKTURYZACJA ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ Wstęp Komercjalizacja a samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej Przekształcenie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Faza I - niepubliczny zakład opieki zdrowotnej Faza II - likwidacja samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Przekształcenie w aspekcie stosunków pracy Działalność gospodarcza samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej Zakres działalności gospodarczej Ustawa o restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Zakres podmiotowy ustawy restrukturyzacyjnej Zakres przedmiotowy ustawy restrukturyzacyjnej Dobrodziejstwa postępowania restrukturyzacyjnego Dotacja dla niezadłużonych zakładów Podsumowanie
  • Rozdział 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA FACHOWYCH PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Wstęp Ustawa o odpowiedzialności zawodowej Odpowiedzialność lekarza i pielęgniarki Odpowiedzialność pracownicza - wzmianka Szkoda wyrządzona pracodawcy i zasady jej naprawienia Uregulowania szczególne Podsumowanie
  • ANEKS. Ustawa nowelizująca ustawę z dnia 31 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2006 r.
  • WZORY DOKUMENTÓW

Czym jest znaczenie w Słownik na P .