prawo medycynie lekarzy co to znaczy
Co znaczy dla lekarzy podstawowej opieki?. Co to jest ogniwem kontaktu pacjenta ze światem medycyny.

Czy pomocne?

Prawo w medycynie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

Definicja z ang. The right medicine for primary care physicians, z niem. Die richtige Medizin für Hausärzte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Łódź 2007, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,128 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.26 kg
Zagadnienia: prawo medycynie lekarzy
ISBN: ISBN 978-83-924155-3-4
Opis: Doktor Podstawowej Opieki Zdrowotnej będąc pierwszym ogniwem kontaktu pacjenta ze światem medycyny, zajmuje szczególne miejsce w strukturze mechanizmu służby zdrowia. Fakt ten znaczy dla lekarza pewne przywileje, lecz jeszcze więcej obowiązków i zagrożeń. Specjalista, często uzbrojony w szeroką bazę diagnostyczną i zaplecze szpitalne, ma większe możliwości diagnostyczne i terapeutyczne, a funkcjonując w obszarze swojej specjalności jest narażony na pominięcie holistycznego podejścia do pacjenta. Doktor Podstawowej Opieki Zdrowotnej musi wykazać się wiedzą z większości najważniejszych specjalności medycznych, a konieczna wybiórczość tej wiedzy może stać się wrogiem lekarza w przypadkach, gdy musi albo chce leczyć pacjenta samodzielnie. Doktor Podstawowej Opieki Zdrowotnej jest narażony w specyficzny sposób na roszczeniową postawę pacjentów. Zagrożenie wystąpienia tej postawy, w pewnych przypadkach zasadnej, w innych mniej, wymaga od lekarza rozważnego stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Wymaga stosowania profilaktyki i prowadzenia edukacji zdrowotnej. Wszystkie te działania muszą być wykorzystywane w przemyślany sposób, zgodny zarówno ze sztuką medyczną, jak i obecnie obowiązującymi regulacjami prawnymi. Aktualny stan prawny nie jest dany raz na zawsze. Wręcz przeciwnie - stale zmieniające się ustawy i rozporządzenia sprawiają, iż to co było zgodne z prawem jeszcze wczoraj, dzisiaj jest już nieaktualne, a działania mogą okazać się bezprawne. Stałe śledzenie aktualnego stanu prawnego jest zadaniem trudnym dla osób zawodowo związanych z prawem, nie mówiąc o specjalistach z innych dziedzin. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, iż teksty prawnicze nie są pisane przyjaznym językiem, zrozumiałym dla ogółu społeczeństwa. Powyższe rozważania w sposób jasny wskazują na konieczność stałego dokształcania się w dziedzinie obowiązujących przepisów prawa. Konieczność ta dotyczy także lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej jako tych, którzy stojąc na w najwyższym stopniu wysuniętej pozycji w służbie zdrowia są narażeni w specjalny sposób na odpowiedzialność za własne działania albo ich brak. Są zobligowani do rozpoznania i respektowania pełni praw pacjenta. Zdając sobie w pełni sprawę ze złożoności sytuacji, kieruję do Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej niniejszą książkę. Dołożyłam wszelkich starań, aby tekst książki był napisany jak w najwyższym stopniu dostępnym językiem, a często skomplikowane i dwuznaczne sformułowania prawnicze stały się jasne i przyjazne. Starałam się przedstawić podstawowe aspekty prawa w medycynie, z którymi Doktor Podstawowej Opieki Zdrowotnej może zetknąć się najczęściej. Mając świadomość braku możliwości wyjaśnienia wszelkich zagadnień prawniczych, z którymi mogą się zetknąć lekarze POZ, przygotowałam tekst o charakterze kompendialnym i równocześnie wprowadzającym. Przyświecała mi idea powstania podręcznika dla czytelników nie dysponujących czasem, a może i ochotą na samodzielne przedzieranie się poprzez meandry prawa. Ich samodzielne poznawanie utrudnia fakt, iż litera kodeksu karnego, cywilnego, administracyjnego, spółek handlowych i dziesiątek innych aktów prawnych przenikają się wzajemnie i wymagają dla uzyskania pełnego obrazu, posiadania dogłębnej wiedzy jurydycznej. Dlatego także, w książce, którą trzymacie Kraj w rękach znajdziecie wnioski z zebranych najważniejszych aktów prawnych, regulujących codzienną pracę lekarzy. Mam nadzieję, iż lektura tego tekstu okaże się wartościowym pogłębieniem wiedzy. Łódź, 29 października 2007r. Justyna Zajdel
Spis treści:
 • SKRÓCONY Lista TREŚCI
 • Uprawnienia wynikające z wykonywania zawodu lekarza
 • Pozalecznicza działalność lekarzy
 • Zgoda pacjenta
 • Odpowiedzialność cywilna lekarzy
 • Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto)
 • Zbieg okoliczności kontraktowej i deliktowej
 • Terminy przedawnienia roszczeń powstałych w związku ze szkodą wyrządzoną poprzez niewykonanie albo nienależyte wykonanie zobowiązania
 • Przesłanki odpowiedzialności cywilnej
 • Rodzaje odpowiedzialności a forma zatrudnienia
 • Płaca szkody
 • Odpowiedzialność karna lekarzy
 • Niektóre przypadki odpowiedzialności cywilnej i karnej lekarzy
 • Ubezpieczenia
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Formy wykonywania zawodu lekarza indywidualna praktyka lekarska
 • Prawo podatkowe dla lekarzy

Czym jest znaczenie w Słownik na P .