prawo medycynie podręcznik co to znaczy
Co znaczy podręcznik dla lekarzy?. Co to jest to świetne kompendium podstaw wiedzy prawniczej dla.

Czy pomocne?

Prawo w medycynie - podręcznik dla lekarzy

Definicja z ang. Right in medicine - a handbook for doctors, z niem. Recht in der Medizin - ein Handbuch für Ärzte.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Progress, Łódź 2007, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,273 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.52 kg
Zagadnienia: prawo medycynie podręcznik
ISBN: ISBN 83-924155-1-0
Opis: ''Prawo w medycynie – książka dla lekarzy'' Justyny Zajdel to świetne kompendium podstaw wiedzy prawniczej dla przedstawicieli Służby Zdrowia w Polsce. Drugie, poprawione wydanie stanowi nieocenione źródło informacji prawniczych dla lekarzy zajmujących się praktyką kliniczną, czy pełniących funkcje administracyjne w Służbie Zdrowia. Imponuje szeroki zakres poruszanych problemów prawniczych, stanowiących podstawę działalności medycznej zarówno uspołecznionych jak i nieuspołecznionych zakładów opieki zdrowotnej. Z drugiej strony budzi uzasadniony respekt zakres wiedzy prawniczej, która w nieunikniony sposób wkracza w świadomość medyków aktualnie wykonujących swój zawód. Znajomość podstaw patofizjologii chorób, nowe sposoby diagnostyczne, stały postęp możliwości terapeutycznych, systematyczny rozwój technologiczny wspomagający medycynę to tylko jedna strona medalu. Nie mniej istotnym, czy wręcz gwałtownie narastającym problemem staje się konieczność znajomości i umiejętności posługiwania się aspektami prawnymi zawodu lekarza. Autorka w przystępny sposób porusza tematy dotyczące praw pacjenta, podstawowych obowiązków lekarza, ich odpowiedzialności cywilnej, interpretacji zawodów medycznych, podstaw prawnych marketingu farmaceutycznego, odpowiedzialności pracowniczej, zawodowej i karnej lekarzy, a również podstaw prawnych wykonywania zawodu lekarza w Unii Europejskiej. Dynamicznie zmieniająca się przypadek polityczna w Polsce, implikacje wejścia naszego państwie do Unii Europejskiej, zmiany kulturowe, transformacje światopoglądowe, systematyczne zmiany legislacyjne prawa międzynarodowego w zakresie nauki, medycyny, doświadczeń i badań klinicznych przyczyniają się do częstych zmian w ustawodawstwie regulującym zasady uprawiania zawodu lekarza w Polsce. Porównując pierwsze wydanie z obecnym warto byłoby w czytelny sposób wyszczególnić wszystkie te zmiany prawa w medycynie, które zaszły między pierwszą i druga edycją pracy. Uwzględniając narastającą migrację lekarzy z Polski nie tylko do państw Unii Europejskiej cennym uzupełnieniem naszej wiedzy mogłoby być przedstawienie podstaw prawnych zawodu lekarza w aspekcie standardów zarówno Unii Europejskiej, jak i ONZ. Dla recenzenta niemniej istotnymi tematami, który mogą budzić zainteresowanie czytelników jest wyszczególnienie w przystępny sposób odrębności prawnych związanych z uprawianiem specjalności zabiegowych, dyscyplin niezabiegowych, dotyczących podstaw prawnych badań klinicznych, eksperymentów medycznych, transplantologii, spraw spornych w zakresie działalności lekarskiej w świetle prawa karnego, czy prawa cywilnego. Wzrasta znaczenie aspektów prawnych dokumentacji medycznej, podstaw etyki w postępowaniu sądowo-medycznym. Następny problem to prawo pracownicze w odniesieniu nie tylko do obowiązków, ale także do przestrzegania przez pracodawcę praw personelu medycznego. Pewien niedosyt budzi także ewidentny brak spójności zasad zebranych w Kodeksie Etyki Lekarskiej z normami w różnych aktach normatywnych, obowiązujących w Polsce. Mam świadomość, iż robota ta nie wyczerpuje wszystkich poruszonych przeze mnie powyżej tematów. Jednak z pełnym przekonaniem uważam, iż ''Prawo w medycynie'' Justyny Zajdel powinno znaleźć się w posiadaniu wszystkich lekarzy, czy osób zajmujących się ochroną zdrowia w Polsce. Dzięki przystępnemu językowi, jasnemu precyzowaniu problemów prawniczych i ich interpretacji zrozumiałej dla czytelnika, reprezentującego świat medycyny podręcznik ta ma szansę przyczynić się do świadomego poznania i lepszego zrozumienia trudnej problematyki na styku prawa i medycyny
Spis treści:
 • Wstęp
 • Lista najważniejszych użytych skrótów
 • Prawa Pacjenta
 • Zgoda na pobranie krwi
 • Postępowanie przymusowe wobec pacjenta
 • Podstawowe wymogi lekarza wynikające z wykonywania zawodu
 • Odpowiedzialność cywilna lekarzy
 • Przestanki odpowiedzialności cywilnej
 • Rodzaje odpowiedzialności
 • Płaca szkody
 • Niektóre przypadki odpowiedzialności cywilnej lekarza
 • Zawody medyczne
 • Podstawy prawne marketingu farmaceutycznego
 • Odpowiedzialność pracownicza lekarzy
 • Odpowiedzialność zawodowa lekarzy
 • Wykonywanie zawodu lekarza w Unii Europejskiej
 • Odpowiedzialność karna lekarzy
 • Stwierdzenie zgonu i sekcja zwłok
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .