prawo zdrowia publicznego co to znaczy
Co znaczy publicznego - zarys problematyki?. Co to jest najważniejszych problemów w zakresie prawa.

Czy pomocne?

Prawo zdrowia publicznego - zarys problematyki

Definicja z ang. The right to public health - an outline of the issues, z niem. Das Recht auf die öffentliche Gesundheit - ein Überblick über die Themen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Zdrowie i Zarządzanie, Kraków 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,727 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 1.04 kg
Zagadnienia: prawo zdrowia publicznego
ISBN: ISBN 83-916649-3-7
Opis: Podręcznik prezentuje usystematyzowany wykład najważniejszych problemów w zakresie prawa zdrowia publicznego. Omówiono w niej kilkadziesiąt ustaw i ponad 300 rozporządzeń wykonawczych. Autor prezentując obowiązujący obecnie stan prawny, jednocześnie zwraca uwagę na ewolucję rozwiązań prawnych dotyczących określonych zakresów, jaka miała miejsce w polskim ustawodawstwie w ciągu XX wieku aż do chwili obecnej. Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych regulacjami prawnymi dotyczącymi wykonywania zawodów medycznych, funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej, wytwarzania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, a również podejmowaniem działań w dziedzinie zdrowia publicznego. Adresatami książki są pracownicy medyczni - lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, jak także kierownicy zakładów opieki zdrowotnej, pracownicy zatrudnieni w organach i instytucjach zajmujących się zdrowiem publicznym, studenci wydziałów medycznych, jak i studiów podyplomowych w dziedzinie kierowania opieką zdrowotną. Podręcznik może być również przydatna dla prawników zainteresowanych problematyką służby zdrowia i ochroną zdrowia.
Spis treści:
 • Wstęp Część pierwsza. PRAWO O ZAWODACH MEDYCZNYCH I O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH
 • 1. Prawo o zawodach medycznych i samorządach zawodów medycznych. Problemy wspólne
 • 2. Prawo o zawodzie lekarza
 • 3. Prawo o samorządzie zawodowym lekarzy
 • 4. Prawo o zawodach pielęgniarki i położnej
 • 5. Prawo o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych
 • 6. Prawo o zawodzie farmaceuty i samorządzie aptekarskim
 • 7. Prawo o zawodzie diagnosty laboratoryjnego i samorządzie diagnostów
 • 8. Prawo o wykonywaniu innych zawodów medycznych Część druga. ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ
 • 9. Prawo o zakładach opieki zdrowotnej
 • 10. Prawo o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów
 • 11. Prawo o ratownictwie medycznym
 • 12. Prawo o publicznej służbie krwi
 • 13. Prawo o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym Część trzecia. PRODUKTY LECZNICZE, WYROBY MEDYCZNE, PRODUKTY BIOBÓJCZE
 • 14. Prawo farmaceutyczne
 • 15. Prawo o wyrobach medycznych
 • 16. Prawo o produktach biobójczych
 • 17. Prawo o urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych
 • 18. Prawo o inspekcji sanitarnej
 • 19. Prawo o chorobach zakaźnych
 • 20. Prawo o ochronie zdrowia psychicznego
 • 21. Prawo o zapobieganiu i zwalczaniu narkomanii
 • 22. Prawo o zapobieganiu i zwalczaniu alkoholizmu
 • 23. Prawo o ochronie zdrowia w miejscu pracy
 • 24. Prawo o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
 • 25. Prawo o zwalczaniu nikotynizmu
 • 26. Prawo o ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
 • 27. Prawo o substancjach niebezpiecznych
 • 28. Prawo o kosmetykach
 • Zakończenie

Czym jest znaczenie w Słownik na P .