problemy edukacji co to znaczy
Co znaczy integracyjnej dzieci i młodzieży z?. Co to jest stopniu aktualne dylematy edukacji.

Czy pomocne?

Problemy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną

Definicja z ang. The problems of inclusive education of children and youth with intellectual disabilities, z niem. Die Probleme der inklusiven Bildung von Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,292 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: problemy edukacji
ISBN: ISBN 978-83-7308-770-5
Opis: Publikacja zawiera opracowania ukazujące w najwyższym stopniu aktualne dylematy edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, które wyrażają się w konieczności wysoce refleksyjnego podejścia do możliwości ich integracji, metody jej organizowania, określania zakresu udzielanej w niej specjalnej pomocy pedagogicznej, a również do zakresu kompetencji nauczycieli ją realizujących i jakości ich wzajemnych relacji z rodzicami i uczniami – zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi. Niestety, obecnie ową edukację sprowadza się najczęściej do jednej formy – klasy integracyjnej bądź inkluzywnej (nauczanie włączające) – co przy dużej różnorodności potrzeb uczniów z niepełnosprawnością stwarza sporo problemów wszystkim zaangażowanym w nią podmiotom. Jednak w sposób specjalny doświadczają ich dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną, które wskutek braku szans w rywalizacji z pełnosprawnymi rówieśnikami uzyskują znacznie gorsze wyniki w nauce i egzystują na marginesie społeczności klasy czy grupy. Wskazuje to na potrzebę elastycznego podejścia do integracji w edukacji uwzględniającego bogatą ofertę zróżnicowanych w jej stopniu form, których zmiana byłaby możliwa i zawsze adekwatna do potrzeb i możliwości dziecka niepełnosprawnego. Podręcznik, wskazując trudne problemy i zagrożenia powiązane z aktualną realizacją edukacji integracyjnej dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, zainspiruje wszystkie uczestniczące w niej podmioty do jej refleksyjnego monitorowania i kreowania wspierających ją działań.
Spis treści:
 • Wstęp
 • Dylematy integracyjnego kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
 • Dylematy edukacji specjalnej w klasach integracyjnych
 • Niektóre koncepcje edukacji integracyjnej
 • Czy szkoła ogólnodostępna jest dostępna? Perspektywy powodzenia działań normalizacyjnych w edukacji uczniów upośledzonych umysłowo
 • Szkolnictwo specjalne - krajobraz po reformie
 • W poszukiwaniu podstaw integracji
 • Wyznaczniki skuteczności edukacji. integracyjnej dzieci z zaburzeniami złożonymi
 • Zur aktuellen Diskussion um die Beschulung von Kindern und Jugendlichen mit kognitiven Beeinträchtigungen in der BRD
 • Osoba z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji
 • Nauczycielskie opinie o procesie integracji edukacyjnej uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Problemy edukacji integracyjnej w opinii kadry pedagogicznej
 • Integracja - odkrywanie definicje
 • Szkic do badań nad efektywnością kształcenia integracyjnego
 • Perspektywy i zagrożenia społecznej integracji osób z niepełnosprawnością
 • Program PACE jako przykład skuteczności edukacji integracyjnej młodzieży z obniżoną sprawnością intelektualną
 • Prointegracyjna leczenie dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z rodzin alkoholowych prowadzona przez działania twórcze
 • Problemy integracji szkolnej w badaniach empirycznych - przegląd materiałów pokonferencyjnych
 • Osoba niepełnosprawna w systemie edukacji na przykładzie Republiki Irlandii

Czym jest znaczenie w Słownik na P .