procesy pamięciowe osób co to znaczy
Co znaczy u osób chorych na stwardnienie rozsiane?. Co to jest przedmiotem licznych badań.

Czy pomocne?

Procesy pamięciowe u osób chorych na stwardnienie rozsiane - analiza neuropsychologiczna

Definicja z ang. Memory processes in patients with multiple sclerosis - Neuropsychological analysis, z niem. Gedächtnisprozesse bei Patienten mit Multipler Sklerose - Neuropsychologische Analyse.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: UMCS, Lublin 2006, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,217 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.46 kg
Zagadnienia: procesy pamięciowe osób
ISBN: ISBN 83-227-2535-3
Opis: Pamięć człowieka, jej organizacja i systemy biologiczne są przedmiotem licznych badań interdyscyplinarnych. Szczególnie interesujące są analizy błędów pamięci, traktowanych współcześnie jako przejaw dynamicznych relacji pomiędzy metapamięcią, pamięcią deklaratywną i niedeklaratywną. Skargi na trudności pamięciowe są powszechne nie tylko pośród osób zabieganych i zestresowanych, lecz nade wszystko pośród osób po uszkodzeniach OUN. Jaką rolę w powstawaniu deficytów mnestycznych odgrywa ,,rozluźnienie'' interakcji między metapamięcią, pamięcią epizodyczną i semantyczną i utajoną? Czy ten właśnie system problemów mnestycznych występuje u osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM)? Badanie tego zagadnienia w kontekście zagadnień neuropsychologicznych jest tematem tej publikacji.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI 1. Psychologiczna i neuronalna organizacja pamięci 2. Dysfunkcje pamięci w nieogniskowych uszkodzeniach mózgu 4. Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań własnych 5. Badanie wyników badań 6. Podsumowanie wyników i dyskusja Summary Piśmiennictwo Lista rysunków, tabel i wykresów

Czym jest znaczenie w Słownik na P .