profilaktyczna opieka co to znaczy
Co znaczy opieka zdrowotna nad pracującymi cz. 1?. Co to jest pomiędzy innymi poprzez wyznaczanie i.

Czy pomocne?

Profilaktyczna opieka zdrowotna nad pracującymi cz. 1

Definicja z ang. Preventive Health Care for working parts. 1, z niem. Gesundheitsvorsorge für Verschleißteile. 1.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Instytut Medycyny Pracy, Łódź 2002, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,94 str., Wymiary: 145 x 205 mm
Zagadnienia: profilaktyczna opieka
ISBN: ISBN 83-88261-21-5
Opis: Higieniczny nadzór nad warunkami pracy realizowany jest pomiędzy innymi poprzez wyznaczanie i regulowanie przepisami wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Jednym z narzędzi profilaktyki medycznej są lekarskie badania profilaktyczne, których zakres i częstotliwość - w oparciu o "Wskazówki metodyczne w kwestii przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników" (będące załącznikiem do Rozporządzenia MZiOS z 30 maja 1996 r.) ustala doktor sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną. W części dotyczącej chemicznych substancji toksycznych "Wskazówki..." zostały opracowane tylko dla 53 czynników chemicznych, natomiast przepisy prawa określają normatywy higieniczne dla 414 substancji chemicznych. Taka przypadek jest nieprawidłowa i stwarza ryzyko popełnienia błędu w ocenie następstw zdrowotnych narażenia zawodowego, zarówno poprzez lekarzy sprawujących profilaktyczną opiekę zdrowotną, jak i orzekających o chorobach zawodowych. Monografia została opracowana w celu uzupełnienia procedur przeprowadzania badań profilaktycznych dla 25 toksycznych substancji chemicznych, dotychczas nieuwzględnionych we "Wskazówkach metodycznych w kwestii przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników". Autorzy brali pod uwagę przede wszystkim wykorzystanie wybranych substancji w różnych działach gospodarki i dostępność danych literaturowych na temat ich toksycznego działania na organizm człowieka
Spis treści:
  • 1. Wyraz wstępne
  • 2. Wiadomości o narażeniu zawodowym i warunkach pracy w Polsce
  • 3. Konsekwencje zdrowotne narażenia zawodowego na toksyczne substancje chemiczne
  • 4. Niektóre czynniki chemiczne - procedury przeprowadzania badań profilaktycznych
  • 4.1. Substancje o działaniu drażniącym i/albo uczulającym
  • 4.2. Substancje o działaniu wieloukładowym

Czym jest znaczenie w Słownik na P .