protetyka stałych uzupełnień co to znaczy
Co znaczy Protetyka stałych uzupełnień zębowych?. Co to jest konwencji podręcznikowej dziełem.

Czy pomocne?

Protetyka stałych uzupełnień zębowych

Definicja z ang. Prosthetics fixed dental restorations, z niem. Prothetik Zahnersatz befestigt.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Stomatologiczne SZS-W, Kraków 1998, wyd. 1, Oprawa: twarda,285 str., Wymiary: 160 x 235 mm
Zagadnienia: protetyka stałych uzupełnień
ISBN: ISBN 83-909704-0-6
Opis: Protetyka stałych uzupełnień zębowych jest utrzymanym w konwencji podręcznikowej dziełem oryginalnym - opartym zarówno na współczesnej wiedzy teoretycznej, jak i bogatych doświadczeniach własnych autora w jego dotychczasowej pracy klinicznej i naukowej. Ważną treść tej książki stanowi usystematyzowany zestaw informacje najnowszych i najważniejszych z punktu widzenia protetycznej praktyki klinicznej. W tym aspekcie autor podaje zarys informacji podstawowych z zakresu diagnostyki i planowania leczenia i opis szczegółowych metod i technik zabiegowych zalecanych współcześnie w rekonstrukcji uzębienia dzięki protetycznych uzupełnień stałych. Szczególną wartością pracy jest kompleksowe ujęcie problematyki leczenia protetycznego w sytuacjach częściowych braków zębowych, z określeniem zasad prawidłowej rekonstrukcji poszczególnych zębów i łuków zębowych w ich wzajemnych relacjach okluzyjnych - przy równoczesnym zabezpieczeniu sprawności funkcjonalnej całego układu stomatognatycznego. Niezależnie od szczegółowego opisu podstawowych procedur zabiegowych stosowanych w powszechnym postępowaniu rutynowym autor omawia także najnowsze techniki i sposoby wysoko specjalistyczne, jak na przykład: komputerowy mechanizm ceramiczny, korekcyjna metoda laserowa, stałe konstrukcje protetyczne na bazie wszczepów śródkostnych, i tym podobne W pełni zatem podzielamy pogląd recenzenta polecającego tę książkę wszystkim, "którzy pragną dotrzymać kroku osiągnięciom współczesnej protetyki stomatologicznej".
Spis treści:
 • Przedmowa
 • Od autora
 • Dane z wywiadu i badania ważne dla planowanego stosowania stałych konstrukcji protetycznych
 • Ogólna charakterystyka protez stałych
 • Diagnostyka i planowanie leczenia
 • Zakres wskazań do stosowania stałych uzupełnień protetycznych
 • Przygotowanie jamy ustnej do stosowania protez stałych
 • Zasady postępowania zabiegowego
 • Profilaktyka w wykonywaniu i stosowaniu protez stałych
 • Sposoby rekonstrukcji koron anatomicznych i kikutów filarowych pod korony protetyczne z użyciem sztyftów standardowych i materiałów złożonych
 • Wykorzystywanie indywidualnych wkładów koronowych i koronowo-korzeniowych
 • Korony protetyczne w praktyce klinicznej
 • Charakterystyka najczęściej stosowanych koron protetycznych
 • Mosty protetyczne w praktyce klinicznej
 • Naprawa koron i mostów w jamie ustnej
 • Metoda zdejmowania koron i mostów
 • Protezy stałe na bazie implantów śródkostnych
 • Piśmiennictwo
 • Indeks

Czym jest znaczenie w Słownik na P .