przedsiębiorczość co to znaczy
Co znaczy reformowaniu systemu ochrony zdrowia w?. Co to jest rozbudowanej formie problem.

Czy pomocne?

Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce

Definicja z ang. Entrepreneurship in reforming the health care system in Poland, z niem. Entrepreneurship in das Gesundheitssystem in Polen Reform.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, Kraków 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,396 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.72 kg
Zagadnienia: przedsiębiorczość
ISBN: ISBN 83-233-2302-0
Opis: Podręcznik jest pierwszym opracowaniem podejmującym w tak rozbudowanej formie problem strukturalnych i funkcjonalnych niesprawności (dysfunkcji) polskiego mechanizmu ochrony zdrowia. Wciąż aktualne problemy kierunków reformowania mechanizmu ochrony zdrowia, autor podejmuje w sposób w polskiej literaturze przedmiotu nowy, łącząc ograniczone sukcesy w reformach mechanizmu ochrony zdrowia z przedsiębiorczością, nawiązując do jednego z najnowszych nurtów w literaturze światowej. Kluczowa hipoteza pracy zakłada, iż niesatysfakcjonujące rezultaty zmian dokonywanych w systemie opieki medycznej w Polsce są efektem braku warunków dla powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w sektorze ochrony zdrowia. Możliwe do odnotowania sukcesy występują zaś w takich jego podsektorach, gdzie dominuje własność prywatna i efektywnie egzekwowane są podstawowe prawa właścicielskie. Diagnozę zamyka lista czynności i warunków niezbędnych do uruchomienia wewnętrznych systemów zmian w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej i głębokich zmian w systemie ochrony zdrowia. Podręcznik zbudowana jest z trzech części. Pierwsza ma charakter teoretyczny i, obok uporządkowania kwestii pojęciowych i przedstawienia założeń metodologicznych, zawiera przegląd literatury przedmiotu (między innymi w odniesieniu do takich kwestii jak rozwój prywatnego sektora usług zdrowotnych w systemach ochrony zdrowia na świecie, wzrost udziału środków własnych pacjentów w finansowaniu usług zdrowotnych i stosowanie podejścia przedsiębiorczego do zmian i reform narodowych mechanizmów ochrony zdrowia). W części drugiej, w oparciu o zaznaczone poprzez Chernihovsky’ego funkcje mechanizmów ochrony zdrowia dokonywana jest diagnoza działań reformatorskich podejmowanych w Polsce w latach 1990-2004. Identyfikowane są podstawowe niesprawności mechanizmu tak w odniesieniu do sfery regulacji jak i funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. W części trzeciej formułowana jest diagnoza warunków niezbędnych (brzegowych) i dodatkowych dla powstawania i rozwoju postaw przedsiębiorczych w sektorze ochrony zdrowia w Polsce. Ostatni rozdział zawiera wskazania i formułuje warunki niezbędne do efektywnej transformacji mechanizmu ochrony zdrowia w Polsce.
Spis treści:
  • Część I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 1. Przedsiębiorczość jako czynnik rozwoju gospodarczego 2. Przedsiębiorczość w sektorze ochrony zdrowia 3. Powiększanie zakresu własności prywatnej w sektorze ochrony zdrowia
  • Część II. ZMIANY W SYSTEMIE OCHRONY ZDROWIA W POLSCE W LATACH 1990-2004 4. Zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce w okresie 1990-1998 5. Rozwiązania reformy z 1999 roku 6. Zmiany w latach 2003-2004 7. Rezultaty zmian wprowadzonych w systemie ochrony zdrowia
  • Część III. DIAGNOZA I REKOMENDACJE 8. Diagnoza przyczyn dysfunkcji w reformowaniu mechanizmu ochrony zdrowia 9. Rekomendacje Epilog. Bibliografia. Leksykon wybranych terminów

Czym jest znaczenie w Słownik na P .