przemoc symboliczna co to znaczy
Co znaczy Przemoc symboliczna w przedszkolu?. Co to jest zjawisko przemocy symbolicznej stanowi.

Czy pomocne?

Przemoc symboliczna w przedszkolu

Definicja z ang. Symbolic violence in kindergarten, z niem. Symbolische Gewalt im Kindergarten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Impuls, Kraków 2007, wyd. 2, Oprawa: miękka foliowana,185 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.32 kg
Zagadnienia: przemoc symboliczna
ISBN: ISBN 83-7308-813-9
Opis: W procesie wychowania dzieci w rodzinie i przedszkolu zjawisko przemocy symbolicznej stanowi jeden z nieświadomych przedmiotów socjalizacji. Autorka podjęła próbę odpowiedzi na pytania: jakie przejawy przemocy symbolicznej zróżnicowane z racji na treść występują w edukacji przedszkolnej, jak dochodzi do inicjowania przemocy symbolicznej wobec dzieci? Robota złożona jest z dwóch części. W pierwszej – teoretycznej – dokonano przeglądu literatury przedmiotu. W drugiej części książki skoncentrowano uwagę na prezentacji rzeczywistości przedszkolnej, w której zachodzą różne interakcje pomiędzy podmiotami edukacji, uruchamiane przemocą symboliczną. Każdy z rozdziałów tej części zawiera opis zachowań nauczycielek i dzieci i rezultaty sprawowania władzy i autorytetu. Jednym z powodów napisania tej książki była chęć zainspirowania nauczycieli, studentów pedagogiki i rodziców do poznania i zrozumienia zjawisk przemocy symbolicznej.
Spis treści:
  • Część I. TEORETYCZNE SPOJRZENIE NA PRZEMOC SYMBOLICZNĄ I Element PROFESJONALNYCH DZIAŁAŃ NAUCZYCIELA 1. Przemoc symboliczna w edukacji. Zarys problematyki 2. Przemoc symboliczna w perspektywie rozwoju dziecka i profesjonalnych działań nauczyciela
  • Część II. PRZEJAWY PRZEMOCY SYMBOLICZNEJ W PRZEDSZKOLU – KLASYFIKACJA 1. Komunikacja werbalna – akty językowe 2. Komunikacja niewerbalna – akty kinetyczne 3. Reguły i mechanizm oceniania – akty ewaluacyjne 4. Przestrzeń dydaktyczna: użytkownicy i dystrybucja 5. Organizacja pracy edukacyjnej: presja czy oferty pedagogiczne?

Czym jest znaczenie w Słownik na P .