psychiatria dzieci młodzieży co to znaczy
Co znaczy Psychiatria dzieci i młodzieży?. Co to jest w całości problematyce psychiatrii dziecięcej.

Czy pomocne?

Psychiatria dzieci i młodzieży

Definicja z ang. Child and adolescent psychiatry, z niem. Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2000, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,351 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.65 kg
Zagadnienia: psychiatria dzieci młodzieży
ISBN: ISBN 83-87944-90-4
Opis: Jeden z pierwszych na polskim rynku podręczników poświęcony w całości problematyce psychiatrii dziecięcej. Podręcznik powstała z myślą o różnych grupach czytelników, a raczej o specjalizujących się w psychiatrii, pediatrii i medycynie rodzinnej. Powinna również spełnić oczekiwania szkolących się w innych dyscyplinach - psychologii, pielęgniarstwie, opiece socjalnej i pedagogice - i osób, które pracują z dziećmi sprawiającymi kłopoty. Rozdziały zostały pogrupowane w cztery części. Pierwsza część - wstępna - dotyczy badania psychiatrycznego, klasyfikowania zaburzeń psychicznych i epidemiologii. W drugim rozdziale opisane są poszczególne symptomy i zaburzenia psychiczne. Trzeci dotyczy głównych czynników ryzyka, usposabiających do rozwoju zaburzeń psychicznych u dzieci. Nareszcie - w części czwartej - omówiono podstawowe sposoby leczenia. Każdy rozdział przedstawia najważniejsze fakty, definicje i nowe hipotezy z zakresu danej dziedziny, nawiązując zarówno do doświadczeń klinicznych, jak i do ostatnich odkryć naukowych. W książce zamieszczono dwieście pytań testowych wielokrotnego wyboru razem z odpowiedziami dla osób przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych i dla innych czytelników, dla których rozwiązywanie testów jest dobrym metodą utrwalania wiedzy.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ I. BADANIE, KLASYFIKACJA I EPIDEMIOLOGIA
 • 1. Badanie
 • 2. Klasyfikacja
 • 3. Epidemiologia
 • CZĘŚĆ II. ZABURZENIA PSYCHICZNE I ICH OBRAZ KLINICZNY
 • 4. Zaburzenia autystyczne
 • 5. Nadruchliwość
 • 6. Zaburzenia zachowania
 • 7. Przestępczość młodocianych
 • 8. Odmowa chodzenia do szkoły
 • 9. Zaburzenia lękowe
 • 10. Depresja i mania
 • 11. Samobójstwo i celowe samouszkodzenie
 • 12. Ostre reakcje na stres
 • 13. Zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne
 • 14. Zespół Tourette'a i inne zespoły tików
 • 15. Mutyzm wybiórczy
 • 16. Zaburzenia więzi
 • 17. Moczenie mimowolne
 • 18. Zanieczyszczanie się kałem
 • 19. Zaburzenia psychosomatyczne
 • 20. Problemy okresu przedszkolnego
 • 21. Zaburzenia w okresie dojrzewania
 • 22. Maltretowanie dzieci
 • CZĘŚĆ III. CZYNNIKI RYZYKA
 • 23. Upośledzenie umysłowe
 • 24. Zaburzenia mózgowe
 • 25. Zaburzenia mowy
 • 26. Zaburzenia czytania
 • 27. Więzi nie dające poczucia bezpieczeństwa
 • 28. Negatywne czynniki środowiskowe, wychowawcze i rodzinne
 • 29. Czynniki powiązane ze szkołą i grupą rówieśniczą
 • CZĘŚĆ IV. LECZENIE
 • 30. Leczenie: podstawowe zasady
 • 31. Leczenie farmakologiczne i dieta
 • 32. Leczenie behawioralna
 • 33. Terapie poznawcze i interpersonalne
 • 34. Leczenie rodzin
 • CZĘŚĆ V. PYTANIA TESTOWE WIELOKROTNEGO WYBORU Razem z ODPOWIEDZIAMI
 • Pytania testowe wielokrotnego wyboru
 • Odpowiedzi na pytania testowe wielokrotnego wyboru
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .