psychiatria konsultacyjna co to znaczy
Co znaczy konsultacyjna Psychiatria liaison?. Co to jest współpracy psychiatrów z lekarzami innych.

Czy pomocne?

Psychiatria konsultacyjna Psychiatria "liaison" - wybrane zagadnienia

Definicja z ang. Psychiatry Consultation Psychiatry "liaison" - selected issues, z niem. Psychiatrie Beratung Psychiatrie "Liaison" - ausgewählte Themen.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Kraków 1996, wyd. 1, Oprawa: miękka,96 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.19 kg
Zagadnienia: psychiatria konsultacyjna
ISBN: ISBN 83-86-82605-3
Opis: Psychiatria konsultacyjna / liaison wymaga ścisłej współpracy psychiatrów z lekarzami innych specjalności, gdyż u chorych somatycznie często występują zaburzenia psychiczne. Współpraca ta powinna wykraczać poza samo badanie konsultacyjne, obejmując także kształtowanie całościowego podejścia do pacjenta i uwzględnianie wpływów psychospołecznych, zarówno w etiologii jak i terapii zaburzeń. Założenia te realizowane są w ramach psychiatrii liaison, gdzie psychiatra nie jest tylko lekarzem konsultującym, lecz także członkiem zespołu leczącego.
Spis treści:
 • Zaburzenia psychiczne niepsychotyczne w podstawowej opiece zdrowotnej
 • Psychiatria konsultacyjna w Europie i Stanach Zjednoczonych
 • Wstępna ocena stanu psychiatrii konsultacyjnej w Polsce
 • Rola konsultacyjna oddziału psychiatrycznego przy szpitalu ogólnym
 • Badanie skierowań na konsultacje psychiatryczne w klinikach chorób wewnętrznych PSK w Białymstoku w latach 1990-1994
 • Badanie pięciu przypadków zaburzeń psychicznych po transplantacji serca
 • Konsultacje psychiatryczne w szpitalu zakaźnym
 • Modele zachowań adaptacyjnych u pacjentów w terminalnej fazie choroby nowotworowej
 • Przyczyny zarządzania pacjentów na specjalistyczne konsultacje psychiatryczno-psychologiczne
 • Propozycja programu nauczania psychiatrii konsultacyjnej (psychiatrii w medycynie ogólnej) dla studentów medycyny
 • Dzień pracy konsultanta psychiatry
 • Program (minimum) kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarza domowego - rodzinnego w dziedzinie psychiatrii i psychologii medycznej
 • Psychiatria konsultacyjna - propozycja szkolenia w ramach specjalizacji z psychiatrii
 • Program kształcenia psychiatrów w dziedzinie psychiatrii konsultacyjnej - liaison (projekt subspecjalizacji)

Czym jest znaczenie w Słownik na P .