psychiatria sądowa co to znaczy
Co znaczy Podręcznik dla lekarzy i prawników?. Co to jest zastępujące po 28 latach rządów kodeksy z.

Czy pomocne?

Psychiatria sądowa. Podręcznik dla lekarzy i prawników.

Definicja z ang. Forensic psychiatry. Manual for doctors and lawyers., z niem. Forensische Psychiatrie. Handbuch für Ärzte und Rechtsanwälte..

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Tumult, Toruń 2001, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,304 str., Wymiary: 170 x 230 mm
Zagadnienia: psychiatria sądowa
ISBN: ISBN 83-914679-7-X
Opis: Od l września 1998 r. obowiązuje w Polsce nowe prawo karne, zastępujące po 28 latach rządów kodeksy z 1969 r. w znacznej mierze nie przystające do zasadniczych zmian społeczno - gospodarczych jak i nowych tendencji w polityce penitencjarnej. Razem z Ustawą o ochronie zdrowia z 1994 r. wprowadza ono ważne zmiany rozwiązań prawnych dotyczących sprawców zaburzonych psychicznie, szczególnie w trudnej dziedzinie stosowania środków leczniczo - zabezpieczających. Stawiają one wymiar sprawiedliwości, w tym biegłych psychiatrów, wobec nowych wyzwań. Ułatwienie im tego jest celem tego podręcznika. Ma on w zamierzeniu autora podjąć, cokolwiek może "karkołomne" zadanie pogłębienia współpracy i pełniejszego wzajemnego zrozumienia prawników i lekarzy psychiatrów w rozwiązywaniu wspólnych zadań.
Spis treści:
 • CZĘŚĆ OGÓLNA
 • Biegli
 • Ambulatoryjne badanie sądowo-psychiatryczne.
 • Obserwacja szpitalna
 • Opinia sądowo psychiatryczna.
 • Opiniowanie o poczytalności
 • Opiniowanie o stosowaniu leczniczych środków zabezpieczających
 • Realizacja leczniczych środków zabezpieczających
 • Opiniowanie o zdolności oskarżonego do brania udziału w postępowaniu karnym
 • Badanie zdolności świadka do składania zeznań
 • Badanie osób pokrzywdzonych
 • Opiniowanie o zdolności do odbywania kary pozbawienia wolności
 • CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
 • Psychozy schizofreniczne
 • Zespoły psychotyczne bez rozpadu struktury osobowości
 • Choroby afektywne
 • Organiczne zaburzenia psychiczne
 • Upośledzenie umysłowe
 • Zaburzenia osobowości
 • Zespół urojeń niewierności małżeńskiej
 • Narkomanie
 • Symulacja i zaburzenia reaktywne
 • Afekty kryminogenne

Czym jest znaczenie w Słownik na P .