psychiatria co to znaczy
Co znaczy Psychiatria tom 1-3?. Co to jest Psychiatrii pod redakcją S. Dąbrowskiego, J.

Czy pomocne?

Psychiatria tom 1-3

Definicja z ang. Psychiatry Volume 1-3, z niem. Psychiatrie Volume 1-3.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2003, wyd. 1, Oprawa: twarda,2069 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 4.13 kg
Zagadnienia: psychiatria
ISBN: ISBN 83-87944-67-X
Opis: Od czasu ukazania się poprzednich polskich podręczników: Psychiatrii pod redakcją S. Dąbrowskiego, J. Jaroszyńskiego i S. Pużyńskiego (1987) i Psychiatrii klinicznej T. Bilikiewicza (1988) minęło już kilkanaście lat. Ostatnie dziesięciolecie XX wieku zwane także dekadą badań nad mózgiem, przyniosło wielki postęp wiedzy dotyczącej zarówno patogenezy zaburzeń psychicznych, ich leczenia, jak także nowych ujęć klasyfikacyjnych. Przypadek ta stworzyła pilną potrzebę opracowania polskie podręcznika uwzględniającego te osiągnięcia, a jednocześnie przydatnego w szkoleniu psychiatrów zgodnie z wprowadzanym obecnie nowym programem specjalizacyjnym! Inicjatywa takiego opracowania wyszła od Zarządu Głównego Polskiego Towarzystw Psychiatrycznego i Konsultanta Krajowego w tej dziedzinie. Niniejszy książka pojawia się na początku XXI wieku, ale wpisuje się w historię polskiego piśmiennictwa psychiatrycznego sięgającą końca XIX stulecia. Jest dziełem zbiorowym, a w jego przygotowaniu uczestniczyło wielu wybitnych znawców przedstawionych zagadnień, pochodzących z większości polskich ośrodków akademickich. Książka winien być użyteczny zarówno specjalistom psychiatrom, jak i lekarzom innych specjalności i profesjonalistom nauk pokrewnych.
Spis treści:
 • TOM I - PODSTAWY PSYCHIATRII
 • 1. Dzieje psychiatrii
 • 2. Podstawy teoretyczne współczesnej psychiatrii
 • 2. l Neuroanatomia
 • 2.2 Obrazy neuropatologiczne w chorobach mózgu
 • 2.3 Badania genetyczne w psychiatrii
 • 2.4 Podstawy neurobiologii
 • 2.5 Neurobiologia zaburzeń psychicznych
 • 2.6 Biologiczne systemy stresu
 • 2.7 Neuroendokrynologia
 • 2.8 Neuroimmunologia zaburzeń psychicznych
 • 2.9 Neurobiologia snu
 • 2.10 Zaburzenia psychiczne w świetle koncepcji ewolucji i socjobiologii
 • 2.11 Rozwój psychiczny człowieka
 • 2.12 Podstawy psychologiczne współczesnej psychiatrii
 • 2.13 Neuropsychologia
 • 2.14 Podstawy socjologiczne współczesnej psychiatrii
 • 2.15 Epidemiologia psychiatryczna
 • 3. Psychopatologia
 • 4. Diagnostyka psychiatryczna
 • 4. l Badanie psychiatryczne
 • 4.2 Narzędzia oceny stanu psychicznego
 • 4.3 Sposoby psychologiczne w diagnostyce psychiatrycznej
 • 4.4 Ocena neuropsychologiczna
 • 4.5 Neuropsychologiczna ocena zespołów otępiennych
 • 4.6 Badania neuroobrazujące w chorobach ośrodkowego układu nerwowego
 • 4.7 Obrazowanie mózgu w schizofrenii i chorobach afektywnych
 • 4.8 Badania neurofizjologiczne
 • 4.9 Badania laboratoryjne w psychiatrii TOM II - PSYCHIATRIA KLINICZNA
 • 1. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych
 • 2. Organiczne zaburzenia psychiczne
 • 3. Zaburzenia spowodowane substancjami psychoaktywnymi
 • 4. Schizofrenia, zaburzenia schizotypowe i schizoafektywne
 • 5. Zaburzenia urojeniowe
 • 6. Choroby afektywne nawracające
 • 7. Zaburzenia nerwicowe powiązane ze stresem i pod postacią somatyczną
 • 8. Zespoły behawioralne powiązane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi
 • 9. Zaburzenia osobowości
 • 10. Upośledzenie umysłowe
 • 11. Całościowe zaburzenia rozwoju
 • 12. Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i wieku młodzieńczym
 • 13. Zaburzenia psychiczne, problemy psychologiczne i społeczne powiązane ze starzeniem się (psychogeriatria) TOM III - Leczenie, ZAGADNIENIA ETYCZNE, PRAWNE, ORGANIZACYJNE I SPOŁECZNE
 • Przedmowa
 • 1. Leczenie
 • 2. Zagadnienia etyczne
 • 3. Zagadnienia prawne
 • 4. Zagadnienia organizacyjne
 • 5. Niektóre zagadnienia społeczne
 • 6. Leczenie neurochirurgiczne (''psychochirurgia'')
 • Skorowidz

Czym jest znaczenie w Słownik na P .