psychofizjologiczne co to znaczy
Co znaczy spojrzenie na pola magnetyczne niskiej?. Co to jest magnetycznych o niskiej indukcji dla.

Czy pomocne?

Psychofizjologiczne spojrzenie na pola magnetyczne niskiej indukcji

Definicja z ang. Psychophysiological look at magnetic fields of low induction, z niem. Psychophysiologische Blick auf Magnetfelder niedriger Induktions.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Medsport, Warszawa 2004, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,250 str., Wymiary: 165 x 240 mm , Waga: 0.45 kg
Zagadnienia: psychofizjologiczne
ISBN: ISBN 83-920627-0-1
Opis: Problematyka zastosowania rejestracji efektów pól magnetycznych o niskiej indukcji dla pomiaru psychofizjologicznych komponentów mechanizmów poznawczych jest niewątpliwie fascynującym trenem okrywającym nowe możliwości badań. Niewątpliwie, należy do tych elektrofizjologicznych technik podchodzić z sporą ostrożnością i starać się unikać za wszelaką cenę zbyt daleko idących uogólnień. Nie znaczy to jednak, iż nasza powściągliwość ma hamować aktywność eksploracyjną, dlatego dobrze się stało, iż Autorka rozszerza pole swych zainteresowań i przedstawia w kolejnej piątej swej książce z tej dziedziny nowe obszary zastosowań ze szczególnym uwzględnieniem różnych grup klinicznych. Dzięki oddziaływaniu pól magnetycznych o niskiej indukcji mogą one ukierunkować myśl kliniczną na nowy rodzaj oddziaływań łączących w sobie pewne dodatkowe przedmioty zarówno diagnozy, jak i terapii.
Spis treści:
  • 1. Wyraz wstępne 2. Przedmowa 3. Wprowadzenie 4. Wyzwalanie aktywności organizmu ludzkiego polami magnetycznymi niskiej indukcji 5. Wspomaganie strategii terapeutycznych dzieci i młodzieży z dysfunkcjami więzi społecznych polami magnetycznymi niskiej indukcji 6. Ocena zachowania się układu nerwowego u dzieci przejawiających zaburzenia psychohiperkinetyczne po ekspozycji na pola magnetyczne niskiej indukcji 7. Aktywacja polem magnetycznym niskiej indukcji organizmów dziecięcych powikłanych zespołem porażenia mózgowego 8. Wpływ pól magnetycznych niskiej indukcji na ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy w zależności od cech osobowości interpretowanych w świetle teorii R.B. Cattella 9. Efektywność działania pól magnetycznych niskiej indukcji w modelach prognostycznych 10.Temperament a efektywność działania pól magnetycznych niskiej indukcji w świetle modelowania prognostycznego 11. Piśmiennictwo 12. Summary 13. Aneks

Czym jest znaczenie w Słownik na P .