psychogenne napady co to znaczy
Co znaczy Psychogenne napady rzekomopadaczkowe?. Co to jest napadowe zmiany zachowania niemające.

Czy pomocne?

Psychogenne napady rzekomopadaczkowe

Definicja z ang. Ey, z niem. Ey.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Fundacja Epileptologii, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,151 str., Wymiary: 170 x 240 mm , Waga: 0.24 kg
Zagadnienia: psychogenne napady
ISBN: ISBN 83-88419-03-X
Opis: Psychogenne napady rzekomopadaczkowe (PNR) - rozumiane jako napadowe zmiany zachowania niemające charakteru padaczkowego - są problemem stale towarzyszącym epileptologii. Mimo znacznego rozpowszechnienia psychogennych zaburzeń, czego najlepszym potwierdzeniem jest fakt, iż pośród chorych, zgłaszających się do lekarzy różnych specjalności, 50-60% to osoby leczone z powodu ''psychogennych'', czynnościowych zaburzeń (Aleksandrowicz, 1998), to wiedza na ich temat jest wciąż bardzo ograniczona (Hamilton i wsp., 1996).  Największą jednak trudność diagnostyczną i terapeutyczną sprawiają psychogenne napady rzekomopadaczkowe. Część pacjentów kierowanych z powodu opornych na leki napadów padaczkowych do ośrodków zajmujących się padaczką to właśnie chorzy z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi. Konsekwencje fałszywego rozpoznania padaczki są bardzo trudne do skorygowania. Konsekwencją tego stanu są częste zmiany leków przeciwpadaczkowych (LPP), łącznie z lekami nowej generacji, zmiany lekarzy, częste interwencje Pogotowia Ratunkowego, liczne hospitalizacje. Jak najszybsze postawienie prawidłowego rozpoznania i wdrożenie właściwego postępowania terapeutycznego może uchronić tę grupę chorych przed następstwami psychicznymi i socjalnymi, a społeczeństwu zaoszczędzić wydatków wieloletniego leczenia farmakologicznego, jak także obciążeń związanych ze świadczeniami rentowymi. Przeprowadzone w stanach zjednoczonych ameryki badania wydatków leczenia pacjentów z PNR wykazały, iż w ciągu 6 miesięcy po postawieniu prawidłowej diagnozy średnie wydatki medyczne zmniejszyły się o 84% (Martin i wsp., 1998). By rozpoznać PNR, konieczne są: szczególna ostrożność, znajomość problemu i doświadczenie i wykorzystanie specjalistycznych technik diagnostycznych.  W niniejszej monografii zostały omówione zagadnienia diagnostyki i diagnostyki różnicowej psychogennych napadów rzekomopadaczkowych.
Spis treści:
 • Przedmowa
 • Wprowadzenie
 • Charakterystyka kliniczna
 • Trudności diagnostyczne - obraz kliniczny
 • Trudności diagnostyczne - badania dodatkowe
 • Diagnostyka różnicowa
 • Klasyfikacje psychogennych napadów padaczkowych
 • Rola badań psychologicznych zaburzeń osobowości w diagnostyce różnicowej napadów padaczkowych i psychogennych napadów rzekomopadaczkowych
 • Porównanie profili osobowości pacjentów z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi z osobobami hospitalizowanymi z powodu innych somatyzacji
 • Postępowanie w psychogennych napadach rzekomopadaczkowych
 • Podsumowanie. Piśmiennictwo .

Czym jest znaczenie w Słownik na P .