psycholingwtyka co to znaczy
Co znaczy Psycholingwistyka?. Co to jest mechanizmy psychiczne umożliwiające człowiekowi opanowanie.

Czy pomocne?

Psycholingwistyka

Definicja z ang. Psycholinguistics, z niem. Psycho.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2005, wyd. 1, Oprawa: twarda,534 str., Wymiary: 170 x 245 mm , Waga: 1.09 kg
Zagadnienia: psycholingwtyka
ISBN: ISBN 83-89574-63-2
Opis: Psycholongwistyka jest dziedziną, która bada i opisuje mechanizmy psychiczne umożliwiające człowiekowi opanowanie i posługiwanie się językiem. Rewolucja, jaka dokonała się w naukach o poznawaniu, skłoniła wielu badaczy z różnych dyscyplin wiedzy do zajmowania się językiem i przetwarzaniem informacji językowych. Podręcznik w przystępny sposób wprowadza czytelnika w dziedzinę psycholingwistyki i dostarcza wyjaśnienia podstawowych pojęć i zagadnień w tej dziedzinie. Przedstawia najważniejsze pytania, które stoją przed badaczami, opisuje wykorzystywane poprzez nich sposoby badawcze i modele wyjaśniające. RECENZJE WYDAWNICZE: prof. Barbara Bokus, prof. Ida Kurcz, prof. Grace Shugar Podręcznik ta jest przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych studentów psycholingwistyki, nauk o poznawaniu, a również dla osób zainteresowanych komunikacją międzyludzką, relacjami pomiędzy językiem a umysłem, percepcją i wytwarzaniem mowy. ''Psycholingwistyka pod redakcją Jean Berko Gleason i Nan Bernstein Ratner jest bardzo popularnym podręcznikiem, prezentującym w dziesięciu rozdziałach różne subdyscypliny tej nauki z pogranicza psychologii i lingwistyki. Każdy z rozdziałów został napisany poprzez specjalistę z danej subdyscypliny. Niezwykle cenny jest rozdział o dwujęzyczności, która w Polsce staje się ostatnio przedmiotem badań psycholingwistycznych, tekst ten może zatem stanowić dobre do nich wprowadzenie. Warto jeszcze podkreślić, iż podręcznik ta wypełnia poważne luki, jakie istnieją w psycholingwistycznym piśmiennictwie polskim.'' Z recenzji wydawniczej prof. Idy Kurcz ''W książce tej znaleźć można prezentację dorobku psycholingwistyki światowej - również w takich obszarach, które są mniej znane w Polsce i w mniejszym stopniu reprezentowane w badaniach polskich psycholingwistów (przykładem są rozdziały poświęcone percepcji mowy, procesom przetwarzania zdań, przyswajania języka drugiego). Biorąc pod uwagę fakt, iż język przenika wszystkie sfery życia człowieka, książka psycholingwistyki stanowi istotną lekturę dla studentów i badaczy z różnych dziedzin psychologii, socjologii i pedagogiki.'' Z recenzji wydawniczej prof. Barbary Bokus ''Psycholingwistyka to wyjątkowo dobrze opracowany książka, przedstawiający teorie i badania psycholingwistyczne w dziedzinie encyklopedycznym. Nachylenie w kierunku rozwojowym stanowi istotną i wyróżniającą cechę tej książki. Takie podejście podkreśla dynamiczny, procesualny aspekt zarówno przyswajania, jak i posługiwania się językiem poprzez człowieka. Staje się ono współcześnie dominującym podejściem w badaniach nad językiem.'' Z recenzji wydawniczej prof. Grace W. Shugar
Spis treści:
  • Przedmowa 1. Wprowadzenie do psycholingwistyki – wiedza użytkowników języka 2. Biologiczne podstawy zachowań komunikacyjnych człowieka 3. Percepcja mowy 4. Słowa i znaczenia – od pojęć pierwotnych do złożonych struktur 5. Mechanizmy przetwarzania zdań 6. Zdania w połączeniach – tekst i dyskurs 7. Wywarzanie mowy 8. Przyswajanie języka 9. Psycholingwistyczna badanie czynności czytania 10. Dwujęzyczność przyswajanie języka drugiego

Czym jest znaczenie w Słownik na P .