psychologia języka dziecka co to znaczy
Co znaczy Psychologia języka dziecka?. Co to jest badań nad psycholingwistyką rozwojową jest.

Czy pomocne?

Psychologia języka dziecka

Definicja z ang. Psychology child's language, z niem. Psychologie des Kindes Sprache.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,462 str., Wymiary: 165 x 235 mm , Waga: 0.80 kg
Zagadnienia: psychologia języka dziecka
ISBN: ISBN 83-60083-18-5
Opis: Ten zestaw tekstów reprezentatywnych dla obecnego stanu badań nad psycholingwistyką rozwojową jest nawiązaniem do wydanej w 1980 książki Badania nad rozwojem języka dziecka, pod redakcją Grace W. Shugar i Magdaleny Smoczyńskiej, i jej uaktualnieniem. Redaktorki tej publikacji, dzięki niezwykle trafnemu doborowi tekstów, prezentują czytelnikowi różnorodne podejścia teoretyczne i badawcze, zapoznają go z najnowszymi dokonaniami, a przede wszystkim dostarczają mu rzetelnej wiedzy w omawianej dziedzinie. Robota jest adresowana do wszystkich badaczy języka, a przede wszystkim do studentów psychologii, pedagogiki, logopedii i filologii polskiej. ''Psychologia języka dziecka'' wypełnia dotkliwą lukę na polskim rynku naukowej literatury psychologicznej - od ponad 20 lat nie ukazała się żadna robota na ten temat o tak dużej wartości poznawczej. Podręcznik ma wartość dydaktyczną nie do przecenienia. Z recenzji prof. Anny Brzezińskiej Uważam tom za niezwykle potrzebny, mający szeroką grupę adresatów, tak pośród studentów różnych kierunków, jak i praktyków mających do czynienia z dziedziną rozwoju językowego człowieka i pomocą dzieciom z zaburzeniami rozwojowymi czy specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Z recenzji prof. Magdaleny Smoczyńskiej Celem serii Teksty Źródłowe, w której ukazuje się niniejsza publikacja, jest powstanie pomocy dydaktycznej w formie zbiorów najważniejszych, przełomowych artykułów, które w swoim czasie wytyczyły nowe kierunki badań i nadal wywierają wpływ na myśl psychologiczną. Większość tekstów, które się w niej ukazują, nigdy nie była publikowana w języku polskim
Spis treści:
  • Psychologia języka dziecka – stare pytania, nowe dane, nowe hipotezy
  • Część I. Mechanizm PRZYSWAJANIA JĘZYKA – NOWE SPOJRZENIE 1. Język, umysł i mózg: doświadczenie zmienia percepcję 2. Przyswajanie języka: dźwięki mowy i początki fonologii
  • Część II. INTERSUBIEKTYWNOŚĆ I KOMUNIKOWANIE SIĘ PRZEDJĘZYKOWE 3. Podstawy intersubiektywności. rozwój rozumienia innych ludzi i rozumienia kooperacyjnego u małych dzieci 4. Od komunikacji przedjęzykowej do mowy
  • Część III. ROZWÓJ SŁOWNIKA DZIECKA: ROLA SKŁADNI, SEMANTYKI I PRAGMATYKI 5. Przyswajanie języka: leksykon i składnia 6. Kontrowersje wokół przyswajania języka: uczenie się wyrazów i części mowy 7. Społeczno-pragmatyczna teoria uczenia się słów
  • Część IV. POZNAWCZO-SPOŁECZNE PODSTAWY KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNEJ DZIECKA 8. Poznawcze aspekty rozwoju komunikacyjnego 9. Rozwój poznania społecznego z perspektywy teorii umysłu
  • Część V. ROZWÓJ WIEDZY PRAGMATYCZNEJ DZIECKA JAKO UCZESTNIKA KONWERSACJI 10. Dzieci jako rozmówcy 11. Metapragmatyka: dziecięca koncepcja obiecywania
  • Część VI. PRZYSWAJANIE JĘZYKA Z PERSPEKTYWY MIĘDZYJĘZYKOWYCH BADAŃ PORÓWNAWCZYCH 12. Od użytkownika języka dziecięcego do użytkownika języka ojczystego 13. Kształtowanie znaczeń dla języka: zjawiska uniwersalne i charakterystyczne dla danego języka w przyswajaniu kategorii semantycznych odnoszących się do przestrzeni 14. Rozwój językowy a rozwój poznawczy: stare pytania, nowe kierunki badań

Czym jest znaczenie w Słownik na P .