psychologia nieświadomości co to znaczy
Co znaczy Psychologia nieświadomości?. Co to jest metapsychologiczne. Sam Freud używał terminu.

Czy pomocne?

Psychologia nieświadomości

Definicja z ang. psychology of the unconscious, z niem. Psychologie des Unbewussten.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Wydawnictwo KR, Warszawa 2007 Oprawa: miękka foliowana,354 str., Wymiary: 145 x 205 mm , Waga: 0.49 kg
Zagadnienia: psychologia nieświadomości
ISBN: ISBN 83-89158-50-5
Opis: Ósmy tom Dzieł Sigmunda Freuda zawiera jego pisma metapsychologiczne. Sam Freud używał terminu ''metapsychologia'' - utożsamianego z ''psychologią nieświadomości'' - na ustalenie teorii zajmującej się opisem struktury, funkcjonowania i przejawów aparatu psychicznego psyche nieświadomej. A mimo iż od czasu opublikowania pracy ''Ja'' i ''to'' (1923) zajmował się on również psychologią świadomości - psychologią ''ja'' - uważał jednak, iż teoretyczny aspekt psychoanalizy - metapsychologia - powinien zajmować się nieświadomością. W tym sensie mamy tu do czynienia z tomem obejmującym najważniejsze prace teoretyczne twórcy psychoanalizy. Psychoanaliza w świetle publikowanych tu prac jawi się jako psychologia nieświadomego ''tego'' i jego oddziaływania na świadome ''ja''. Pięć publikowanych w niniejszym tomie pism metapsychologicznych z roku 1915 to: Popędy i ich losy, Wyparcie, Nieświadomość, Metapsychologiczne uzupełnienie teorii marzeń sennych, żałoba i melancholia. Za zwieńczenie metapsychologicznych pism Freuda można uznać rozprawę Poza zasadą rozkoszy, w której pojawiają się pierwsze zalążki nowego strukturalnego modelu psyche - modelu miarodajnego dla późniejszych prac teoretycznych Freuda. Kolejną publikowaną tu robota zajmująca się stosunkami panującymi w obrębie aparatu psychicznego - w szczególności zaś stosunkami między ''ja'' i tym'' - jest fundamentalna rozprawa ''Ja'' i ''to'' - ostatnie ogromne dzieło teoretyczne Freuda, zawierające opis psyche i metody jej funkcjonowania. Od chwili ogłoszenia tej rozprawy wszystkie późniejsze - większe i mniejsze - prace Freuda nosiły odciśnięte poprzez nią piętno Nerwica i psychoza, Ekonomiczny problem masochizmu, Utrata rzeczywistości w sytuacji nerwicy i psychozy, Notatka o ''cudownej tabliczce'', Zaprzeczenie, Fetyszyzm, Rozszczepienie ''ja'' w procesie odparcia to niejako próby wykorzystania ujęcia metapsychologicznego do szczegółowych problemów teoretycznych. Poprzedzające wspomniane tu rozprawy pomniejsze prace teoretyczne sprzed 1915 roku - Uwagi na temat dwóch zasad procesu psychicznego, Kilka uwag o pojęciu nieświadomości w psychoanalizie, W sprawie wprowadzenia narcyzmu - pozwalają wyrobić sobie opinie o tym, w jaki sposób kształtowały się poglądy metapsychologiczne Freuda.
Spis treści:
 • Uwagi na temat dwóch zasad procesu psychicznego
 • Kilka uwag o pojęciu nieświadomości w psychoanalizie
 • W sprawie wprowadzenia narcyzmu
 • Pisma metapsychologiczne
 • Popędy i ich losy
 • Wyparcie
 • Nieświadomość
 • Metapsychologiczne uzupełnienie teorii marzeń sennych
 • Żałoba i melancholia
 • Poza zasadą rozkoszy
 • ''Ja'' i ''to''
 • Nerwica i psychoza
 • Ekonomiczny problem masochizmu
 • Utrata rzeczywistości w sytuacji nerwicy i psychozy
 • Notatka o ''cudownej tabliczce''
 • Zaprzeczenie
 • Fetyszyzm
 • Rozszczepienie ''ja'' w procesie odparcia

Czym jest znaczenie w Słownik na P .