psychologia organizacji co to znaczy
Co znaczy Psychologia organizacji i zarządzania?. Co to jest strukturę organizacyjną kierowaną w.

Czy pomocne?

Psychologia organizacji i zarządzania

Definicja z ang. Psychology of organization and management, z niem. Psychologie der Organisation und Verwaltung.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: Difin, Warszawa 2005, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,414 str., Wymiary: 160 x 230 mm , Waga: 0.67 kg
Zagadnienia: psychologia organizacji
ISBN: ISBN 83-7251-485-2
Opis: Psychologia organizacji i kierowania opisuje firmę, jako strukturę organizacyjną kierowaną w głównej mierze zasobami ludzkimi. Ową organizację, jaką jest każdy zakład pracy autor ujmuje z trzech perspektyw: jednostkowej, grupowej i systemowej. Zawarta w książce wiedza psychologiczna na temat jednostkowych właściwości człowieka (mechanizmy poznawcze i inteligencja, osobowość i temperament, systemy motywacyjne i tym podobne) jest wielce przydatna do trafnego doboru i selekcji i zastosowania tak zwany dobrych stron w toku pracy i polityce kadrowej. Ujęcie grupowe wskazuje na istotny dla kierowania fakt, iż zasoby ludzkie w zakładzie pracy nie stanowią prostej sumy jednostek ale zupełnie nową, jakość systemową, pozostającą w interakcji również z zasobami materiałowymi i finansowymi przedsiębiorstwa, a przede wszystkim z racjonalnym zarządzaniem. Autor zwraca uwagę na stres organizacyjny, który jest odpowiednim kosztem jaki ponosi człowiek za podporządkowanie się kulturze organizacyjnej. Mamy nadzieję, iż będzie się cieszyć sporym powodzeniem, w szczególności pośród czytelników z szeroko pojętego kręgu menedżerów różnego szczebla, lecz również pośród ekonomistów, administracji państwowej i samorządowej. Osobną grupę adresatów stanowią studenci takich kierunków jak: psychologia, socjologia, kierowanie, ekonomia, administracja i tym podobne)), czyli ci wszyscy, którzy są zainteresowani nowoczesnymi metodami kierowania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie bezpośrednio jako menedżerowie czy także jako ich doradcy.
Spis treści:
  • SKRÓCONY Lista TREŚCI
  • Człowiek w organizacji
  • Indywidualny poziom zachowań organizacyjnych człowieka
  • Grupowe determinanty zachowania organizacyjnego
  • Systemowe wyznaczniki zachowania organizacyjnego
  • Stres organizacyjny
  • Praktyczne problemy psychologii kierowania

Czym jest znaczenie w Słownik na P .