psychologia polityczna co to znaczy
Co znaczy Psychologia polityczna?. Co to jest okolicznościach i dlaczego ludzie uciekają od.

Czy pomocne?

Psychologia polityczna

Definicja z ang. political Psychology, z niem. politische Psychologie.

Autor (autorzy):
Szczegóły wydania: ZYSK I SK-A, Poznań 1999, wyd. 1, Oprawa: miękka foliowana,246 str., Wymiary: 165 x 235 mm
Zagadnienia: psychologia polityczna
ISBN: ISBN 83-7150-467-5
Opis: Co takiego jest w polityce, że przyciąga uwagę? W jakich okolicznościach i dlaczego ludzie uciekają od polityki lub się w nią angażują, inwestując swój okres, intelekt i rezygnując z prywatności? Jak są przetwarzane wiadomości polityczne, w jaki sposób dochodzi się do sądów i ocen politycznych wydarzeń i postaci? Jakie czynniki i w jaki . sposób zakłócają przebieg politycznego myślenia? Czym się kierujemy, oddając głos na określoną partię albo na danego kandydata? W jakim stopniu jesteśmy w swoich politycznych wyborach racjonalni, a w jakim kierujemy się emocjami, symbolami, schematami? Skąd się bierze poparcie dla określonych wizji porządku społecznego i określonych typów przywódców? Dlaczego ludzie stają się ekstremistami politycznymi? Jak powstaje konflikt polityczny i jak można go rozwiązywać? Jakie sposoby się stosuje, aby można poznawać mechanizmy psychologiczne wyjaśniające różne aspekty politycznego myślenia i zachowania? Odpowiedzi na te pytania stanowią treść niniejszego podręcznika, pierwszego z tej dziedziny napisanego w Polsce. Autorzy od kilkunastu lat prowadzą badania psychopolityczne, których wyniki pozwalają rozumieć polityczne postawy i zachowania Polaków. Pokazują, iż niezależnie od tego, czy chcemy dominować w polityce, mieć władzę i wpływy, czy też raczej 'dobrze wybrać rządzących' - nasze wartości, potrzeby, właściwości temperamentu, schematy poznawcze i przeżywane stany emocjonalne znacząco modyfikuj ą polityczne sądy i zachowania. Poznanie tego, co psychologiczne w polityce, ułatwia jej rozumienie przez obserwatorów, ale również pozwala politycznym aktorom optymalizować swoje zachowania.
Spis treści:
 • WSTĘP
 • 1. Psychologia polityczna: kluczowe tematy, ważniejsze dikonania i etapy rozwoju
 • I. AKTORZY POLITYCZNI: CZYM JEST POLITYKA DLA JEDNOSTKI
 • 1. Aktywność i bierność polityczna
 • 2. Autorytaryzm i jego polityczne skutki
 • 3. Przywództwo polityczne
 • 4. II. Systemy POLITYCZNEGO FUNKCJONOWANIA
 • 1. Myślenie polityczne
 • 2. Czynniki ograniczające racjonalność poglądów i zachowań politycznych
 • 3. Ekstremizm polityczny
 • 4. Konflikty polityczne
 • 5. Psychospołeczne uwarunkowania zachowań wyborczych
 • III. PODEJŚCIA, PROCEDURY, Sposoby I TECHNIKI BADAWCZE

Czym jest znaczenie w Słownik na P .